واریز سهام عدالت از سوم اسفندماه

واریز سهام عدالت از سوم اسفندماه

صالح/رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

میزان واریزی سود سهام عدالت این دوره برای سهام یک میلیونی از ۲۰۰هزارتومان بیشتر است
ارزش این سهام از زمان واگذاری از یک میلیون به شش برابر افزایش یافته است صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با سهام عدالت را از فایل زیر میتوانید بشنوید