موارد سجده سهو

سجده , موارد سجده سهو , احکامم سجده سهو

سوال: در چه مواردی سجده سهو باید انجام شود؟
پاسخ:

1. در بین نماز [1] به اشتباه حرف بزند؛
2. یک سجده را فراموش کند. [2]
3. در نماز چهار رکعتی شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت؛
4. سلام بی جا؛ [3] برای مثال: در رکعت سوم نماز چهار رکعتی به اشتباه سلام بدهد؛
5. تشهد را فراموش کند. [4]
آیت الله بهجت: اگر به اشتباه چیزی از غیر رکن را کم یا زیاد کند، بنابر احتیاط باید دو سجده سهو به جا آورد. [5]
آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط لازم، در جایی که به طور اجمالی بداند که در نماز چیزی را به اشتباه کم یا زیاد کرده و نماز هم محکوم به صحت باشد. 

--------------------
پی نوشت:
[1]. سیستانی: بنابر احتیاط واجب.
[2]. در توضیح المسائل آیة الله سیستانی این قسمت ذکر نشده است.
[3]. امام و سیستانی: بنابر احتیاط واجب.
[4]. امام: بنابر احتیاط واجب.
[5]. بهجت،‌ توضیح المسائل، قبل از م 1006.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، ص 158.

افزودن دیدگاه