عکس دیده نشده از امام خمینی(ره)

عکس دیده نشده از امام خمینی(ره)

بهترین لحظات من همان موقع بود!!

بعد از سخنرانی در #بهشت_زهرا امام اظهار تمایل کردند که به داخل جمعیت بروند. یک‌ ‌عکس هم از امام هست که نه عمامه دارد و نه عبا و وسط جمعیت گیر افتاده اند. امام‌ ‌بعدها می فرمودند: «من احساس کردم دارم #قبض_روح می شوم»

تعبیر امام این بود که‌ ‌بهترین لحظات من همان موقعی بود که زیر دست و پای مردم داشتم از بین می رفتم. این‌ ‌خود نهایت تواضع و خلوص امام را می رساند که این طور نسبت به مردم ابراز احساسات‌ ‌داشتند.

منبع: کتاب برداشتهایی از سیره امام خمینی، جلد۱، صفحه۱۴۸