اینکه می گویند با سحر و جادو بخت یک پسر یا دختری را بسته اند آیا این ها واقعیت دارند اگر واقعیت دارند پس نقش خداوند در تغییر احوال انسان چه می شود؟

سحر و جادو و بستن بخت از اموری است که واقعیت دارد البته یادگیری و یاد دادن آن حرام است. وجود چنین نیروها به مقتضای نظام دنیا می باشد که تزاحم میان زشتی ها و پلیدی ها وجود دارد و همچنان که انسان های شیطان صفت و زشت کار وجود دارد جن های پلید و آزاردهنده نیز وجود دارد. 
شایان ذکر است: گرچه سحر و جادو واقعیت دارد ولی نیامدن خواستگار برای دختر اصلا دلیل بسته شدن بخت نمی باشد و غالب آنچه امروزه در میان مردم در این باره شایع است بی‏اساس می‏باشد و اکثر کسانی که به این امور می‏پردازند کلاه بردارانی هستند که از این طریق قصد اخاذی و پر کردن جیب خود را دارند. ولی اگر بر فرض موردی پیدا شد که سحری در کار بود راه‏هایی برای بطلان آن وجود دارد: 
۱- استعاذه به خداوند و خواندن سوره‏های فلق و ناس. 
۲- خواندن و نوشتن آیات ۷۵ تا ۸۲ سوره یونس. 
۳- دعا وتضرع به درگاه خداوند. 
۴- درخواست دعا از اولیای واقعی خداوند. 
۵- صدقه دادن. 
در مورد دعا نویسی برخی از مدعیان آن افراد حرفه‏ای هستند که چندان اعتمادی به گفته‏هایشان نیست. اگر کسی خواهان دعاست باید با زبان خویش و با کمال توجه به مفاهیم و مضامین آن به درگاه خداوند دعا کند و از او حوائج خویش را طلب نماید یا از اهل دانش و بصیرت در دین دعاها و اذکاری را بپرسد. 
آگاهی به غیب -در مرحله اول – اختصاص به خداوند عالم دارد و در مرحله دوم , از آن انبیا و ائمه و اولیای اوست ; که آنها از خودشان استقلالا چیزی ندارند, بلکه خداوند عالم طبق مصالح , به اندازه ای که صلاح می داند, آگاهی از غیب را در اختیار آنها قرار می دهد. لذا فالگیری و کف بینی و طالع شماری که نوعا کار افراد شیاد است , هیچ مستند شرعی ندارد و اعتقاد به آن صحیح نیست . این گونه کارها علم شمرده نمی شود البته سحر و ارتباط با اجنه علمی است که از گذشته تاکنون بوده والان هم کسانی دارای این علم هستند, ولی شرعا یاد گرفتن سحر و استعمال آن حرام است . البته یادگرفتن این علوم برای کسانی که هدفشان ابطال سحر و یا مبارزه با مدعیان دروغین نبوت است , اشکال ندارد. 
 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی