بازی محلی سرداردلها در روستای زادگاهش

بازی محلی سرداردلها در روستای زادگاهش

بازی محلی سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زادگاهش
روحش شاد و یادش گرامی باد