استفاده از برچسب ترک سیگار برای روزه دار

یکی از چیزهایی که روزه را باطل می کند، رساندن غبار غلیظ به حلق است. از این رو کشیدن سیگار مبطل روزه است، چرا که دود آن به حلق می رسد.  
مقام معظم رهبری در این باره می فرماید: احتياط واجب آن است که روزه‌‏دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز مواد مخدّرى که از راه بينى يا زير زبان جذب مى‌‏شود خوددارى کند.[1]
اما کسانیکه که معتاد به سیگار هستند و می خواهند روزه بگیرند، آیا راهی برای آنان وجود دارد که با سختی کمتری روزه بگیرند؟

استفاده از چسب های ترک سیگار

سوال:
 آیا استفاده از برچسب نیکوتین (برچسب ترک سیگار) در هنگام روزه داری مجاز است؟
جواب:
 استعمال چیزهایی که لذت آن در حد سیگار کشیدن نیست، مانعی ندارد.[2]

بنابراین کسانی که سیگاری هستند، اگر بتوانند با کنار گذاشتن سیگار در طول روز، روزه بگیرند که باید این کار را انجام دهند و اگر هم ترک سیگار برای آنان دشوار است، می توانند از این برچسب ها استفاده کنند که مبطل روزه نیست و در نهایت با سختی کمتری نیز برای افراد سیگاری همراه است.   

پی نوشت:

[1] سایت رهبری/ احکام روزه/ مبطلات روزه/http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=120
[2] سایت آیت الله شبیری زنجانی/ احکام روزه/ س52/ http://zanjani.net/index.aspx?PID=10536

افزودن دیدگاه