روزه خواری مجاز

چند سالی است که میهمانی خدا در فصل گرما برگزار می شود و کسانی که به این مهمانی دعوت می شوند به مراتب کمتر از کسانی هسند که توفیق حضور در این مهمانی را ندارند، چرا که این مهمانی با تشنگی و گرسنگی همراه است و طبعا افراد این نوع پذیرایی را نمی پسندند و به همین خاطر از معنویت این ماه فاصله می گیرند.
و لذا کسانی که به بهانه های واهی تن به روزه خواری می دهند و خود را از سر این سفره الهی به کنار می کشند، و از ماه رحمت محروم می شوند؛ کسانی هستند که در قیامت باید انگشت حسرت بر دهان بگیرد.
از آنجایی که همه در این ماه مامور به گرفتن روزه نمی باشند و عده ای از روزه معاف هستند. بهتر است کسانی هم که فصد ندارند روزه بگیرند راه شرعی آن را ( مثلا مسافرت) پیدا کنند تا گرفتار معصیت الهی نشوند.

اما چند گروه که روزه بر آنها واجب نیست:

1- پیرمرد و پیر زنی که گرفتن روزه برای آنها مشقت دارد؛
2- زن بارداری که گرفتن روزه برای خمل یا خودش ضرر دارد؛
3- زن شیردهی که گرفتن روزه، برای بچه یا خودش ضرر دارد؛
4- بیماری که گرفتن روزه برای او ضرر دارد؛
5- کسی که بیماری دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند؛
6- کسی که به سن بلوغ نرسیده؛
7- زنی که حیض و نفاس می بیند؛
8- کسی که بیماری دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند؛
9- کسی که به جهت ضعف بنیه، گرفتن روزه برای او مشقت فراوان داردو غیر قابل تحمل است؛
10- کسی که بی هوش است یا در کما به سر می برد؛
11- دیوانگان. [1]

- - - - - - - - -
پی نوشت

[1] توضیح المسائل مراجع م 1725،1729
العروه الوثقی ج2 کتاب الصوم / فصل فی موارد الرخصه فی افطار شهر رمضان  

افزودن دیدگاه