اگر دندان مصنوعي يا يك عضو مصنوعي ميت همراه ميت دفن نشود حكم آن چيست و آيا نياز به غسل دارند؟

دندان مصنوعي لازم نيست با ميت دفن شود اما دنداني كه اصلي باشد اگر از او جداشده بايد با او دفن شود البته دنداني كه در زمان حيات از انسان جدا مي شود دفن كردن او مستحب است.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.