فروش آرد دولتی اشکال دارد؟

گاهی از اوقات در بعضی از نانوایی ها آردی که توسط دولت و به قیمت دولتی برای پخت نان به آنها داده می شود  به صورت آزاد به فروش می رسد این کار چه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:

اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد.[۱]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی:

چنین کاری جایز نیست.[۲]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

چنانچه خلاف مقررات باشد، خرید و فروش آن جایز نیست.[۳]

 

پی نوشت:

۱.استفتاء از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای.

۲. استفتاء از دفتر حضرت آیت الله سیستانی.

۳. استفتاء از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.