ماشین لباس شویی اتوماتیک لباس نجس رو پاک میکنه؟

با توجه به پیشرفت علم واستفاده از لوازم تمام اتوماتیک برای شستشو و نظافت،به ارائه سوالاتی پیرامون استفاده از ماشین لباس شویی اتوماتیک برای از بین بردن عین نجاست یا لباس نجس میپردازم.

حضرت آیت الله خامنه ای

س:آيا لباس‌هايى که با لباسشويى تمام اتوماتيک شسته مى‏ شود، پاک مى ‏گردد يا خير؟ نحوه کار اين لباسشويى‏ ها به اين صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشويى شسته مى ‏شود، مقدارى از آب و کف پودر بر شيشه درب لباسشويى و نوار پلاستيکى اطراف آن پاشيده مى‏ شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشيده شده ولى کف پودر، درب و نوار پلاستيکى اطراف آن را به‌طور کامل    مى‏ پوشاند. در مراحل بعدى ماشين لباسشويى لباس‌ها را در سه نوبت با آب قليل مى‏ شويد و از آن پس آب غساله بيرون کشيده مى‏ شود، اميدواريم توضيح بفرماييد لباس‌هايى که به اين ترتيب شسته شده ‏اند، پاک هستند يا خير؟

ج: اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشين لباسشويى به لباس‌ها و همه قسمت‏هاى داخل ماشين برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.(1)

حضرت آیت الله سیستانی

س:آيا ماشين لباسشوئى قابليت دفع نجاست را دارد؟ يعنى در صورت شستن لباسى كه داراى نجاست مى باشد لباس پاك مى شود؟

ج:بلى مى توان با آن لباس متنجس را تطهير كرد.(2)

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

س:آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویی اتوماتیکی که خود چند بار لباس را میشوید و آب آن را میکشد پاک میشود؟
ج:پاک است، خواه در حال شستن لباسها اتصال با آب لوله کشی داشته باشد یا بعد از قطع شدن شروع به شستشو کند.(3)

 

حضرت آیت الله بهجت(ره)

س:ماشين هاى لباسشويى برقى كه لباس را خشك مى كند و تحويل مى دهد با توجه به قطع و وصل با آب كُرّ، آيا لباس را پاك مى كند يا خير؟

ج. اگر بعد از زوال عين نجاست يك مرتبه با آب متّصل به كرّ يا دو مرتبه با آب قليل مى شويد، پاك مى كند، البته لزوم دو مرتبه در آب قليل نسبت به لباس نجس شده ى به بول است و هم چنين در شستن به آب قليل، ملاحظه ى ساير احكام آب كشى با آب قليل بشود.

س:ماشين هاى لباسشويى موجود آيا تطهير مى كنند يا پس از شستن بايد دوباره لباس را آب كشيد؟ (با فرض اين كه برخى لباسشويى ها پس از پر شدن مخزن تا زمان تخليه كامل، ديگر متصل به آب لوله كشى نيست و برخى ديگر تا پايان چرخش به منظور خارج كردن غساله ى لباس هر چند به مقدار كم ولى متصل به آب لوله كشى است)

ج. در مورد اوّل اگر آب متّصل به كر ولو براى يك لحظه هم فراگير لباس ها نمى شود بايد احتياط رعايت شود و در فرض دوم پس از فراگير شدن لباس هاى نجس به واسطه ى آب كر ـ در صورتى كه عين نجس برطرف شده باشد ـ لباس ها پاك مى شود و تعدّد و تكرار آب كشى و يا خارج كردن غساله نيازى نيست.(4)

پی نوشت:

1-برگرفته از سایت حضرت آیت الله خامنه ای

2-برگرفته از سایت حضرت آیت الله سیستانی

3-برگرفته از سایت حضرت آیت الله مکارم شیرازی

4-برگرفته از سایت حضرت آیت الله بهجت (ره)

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید