ماشین لباس شویی اتوماتیک لباس نجس رو پاک میکنه؟

0 16

با توجه به پیشرفت علم واستفاده از لوازم تمام اتوماتیک برای شستشو و نظافت،به ارائه سوالاتی پیرامون استفاده از ماشین لباس شویی اتوماتیک برای از بین بردن عین نجاست یا لباس نجس میپردازم.

حضرت آیت الله خامنه ای

س:آیا لباس‌هایى که با لباسشویى تمام اتوماتیک شسته مى‏ شود، پاک مى ‏گردد یا خیر؟ نحوه کار این لباسشویى‏ ها به این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشویى شسته مى ‏شود، مقدارى از آب و کف پودر بر شیشه درب لباسشویى و نوار پلاستیکى اطراف آن پاشیده مى‏ شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولى کف پودر، درب و نوار پلاستیکى اطراف آن را به‌طور کامل    مى‏ پوشاند. در مراحل بعدى ماشین لباسشویى لباس‌ها را در سه نوبت با آب قلیل مى‏ شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده مى‏ شود، امیدواریم توضیح بفرمایید لباس‌هایى که به این ترتیب شسته شده ‏اند، پاک هستند یا خیر؟

ج: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویى به لباس‌ها و همه قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.(۱)

حضرت آیت الله سیستانی

س:آیا ماشین لباسشوئى قابلیت دفع نجاست را دارد؟ یعنى در صورت شستن لباسى که داراى نجاست مى باشد لباس پاک مى شود؟

ج:بلى مى توان با آن لباس متنجس را تطهیر کرد.(۲)

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

س:آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویی اتوماتیکی که خود چند بار لباس را میشوید و آب آن را میکشد پاک میشود؟
ج:پاک است، خواه در حال شستن لباسها اتصال با آب لوله کشی داشته باشد یا بعد از قطع شدن شروع به شستشو کند.(۳)

 

حضرت آیت الله بهجت(ره)

س:ماشین هاى لباسشویى برقى که لباس را خشک مى کند و تحویل مى دهد با توجه به قطع و وصل با آب کُرّ، آیا لباس را پاک مى کند یا خیر؟

ج. اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب متّصل به کرّ یا دو مرتبه با آب قلیل مى شوید، پاک مى کند، البته لزوم دو مرتبه در آب قلیل نسبت به لباس نجس شده ى به بول است و هم چنین در شستن به آب قلیل، ملاحظه ى سایر احکام آب کشى با آب قلیل بشود.

س:ماشین هاى لباسشویى موجود آیا تطهیر مى کنند یا پس از شستن باید دوباره لباس را آب کشید؟ (با فرض این که برخى لباسشویى ها پس از پر شدن مخزن تا زمان تخلیه کامل، دیگر متصل به آب لوله کشى نیست و برخى دیگر تا پایان چرخش به منظور خارج کردن غساله ى لباس هر چند به مقدار کم ولى متصل به آب لوله کشى است)

ج. در مورد اوّل اگر آب متّصل به کر ولو براى یک لحظه هم فراگیر لباس ها نمى شود باید احتیاط رعایت شود و در فرض دوم پس از فراگیر شدن لباس هاى نجس به واسطه ى آب کر ـ در صورتى که عین نجس برطرف شده باشد ـ لباس ها پاک مى شود و تعدّد و تکرار آب کشى و یا خارج کردن غساله نیازى نیست.(۴)

پی نوشت:

۱-برگرفته از سایت حضرت آیت الله خامنه ای

۲-برگرفته از سایت حضرت آیت الله سیستانی

۳-برگرفته از سایت حضرت آیت الله مکارم شیرازی

۴-برگرفته از سایت حضرت آیت الله بهجت (ره)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.