ایا استفاده از مطالب کتاب ها در اینترنت اشکال دارد؟

برخی از مردم برای اینکه پول بیشتری در عوض خرید کتاب ندهند دست به کاری می زنند که موجب نارضایتی نویسنده و یا ناشر کتاب می شود و حال آنکه این کار از نظر مراجع تقلید خالی از اشکال نیست.

آیات عظام،بهجت،نوری،فاضل،وحید،مکارم،تبریزی و زنجانی:

جایز نیست.(1)

آیت الله العظمی خامنه ای:

اگر خلاف قانون باشد حرام و الا احتیاط واجب.(2)

آیت الله العظمی سیستانی:

اگر خلاف قانون باشد حرام است.(3)

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

جایز است مگر آنکه موجب اضرار به مالک باشد.(4)

 

پی نوشت:

  1. استفتاء از دفتر مراجع بهجت،نوری،فاضل،وحید،مکارم،تبریزی و زنجانی
  2. سایت دفتر مقام معظم رهبری
  3. سایت دفتر آیت الله سیستانی
  4. استفتاء ازدفتر آیت الله صافی گلپایگانی

 

افزودن دیدگاه جدید

.