چه چیزهایی نزد خداوند مطلوب است ؟

0 10

همانطوری که به هنگام نماز، پوشیدن و استفاده کردن یک سری چیزها برای رسیدن به ثواب، مطلوب است درمقابل ترک یک سری چیزهای دیگه هم همین مطلوبیت را دارد.

حضرت امام خمینی(ره) و حضرات آیات، صافی،فاضل لنکرانی،تبریزی و سیستانی:

چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است، و از آن جمله است: پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ، و لباس شرابخوار، و لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى‏کند، و لباسى که نقش صورت دارد. و نیز باز بودن تکمه‏هاى لباس و دست کردن انگشترى که نقش صورت دارد، مکروه مى‏باشد.([۱])

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

ترک چند چیز در لباس نمازگزار به امید ثواب مطلوب است از جمله: پوشیدن لباس سیاه (مگر در مورد تعظیم شعائر، چادر، عبا، و عمّامه سادات) و لباس کثیف و تنگ و لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى کند، مخصوصاً لباس شرابخوار و باز بودن دکمه هاى لباس و پوشیدن لباسى که نقش صورت دارد و همچنین انگشترى که روى آن صورت انسان یا حیوانى نقش شده است.([۲])

 

پی نوشت:

[۱] توضیح المسائل حضرت امام مسأله۸۶۵،آیت الله لنکرانی مسأله۸۷۷ وحضرات آیات صافی،سیستانی و تبریزی مسأله ۸۷۴.

[۲] توضیح المسائل حضرت آیت الله مکام شیرازی،مسأله ۷۹۱.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.