چه چیزهایی نزد خداوند مطلوب است ؟

همانطوری که به هنگام نماز، پوشیدن و استفاده کردن یک سری چیزها برای رسیدن به ثواب، مطلوب است درمقابل ترک یک سری چیزهای دیگه هم همین مطلوبیت را دارد.

حضرت امام خمینی(ره) و حضرات آیات، صافی،فاضل لنکرانی،تبریزی و سیستانی:

چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است، و از آن جمله است: پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ، و لباس شرابخوار، و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمى‏كند، و لباسى كه نقش صورت دارد. و نيز باز بودن تكمه‏هاى لباس و دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد، مكروه مى‏باشد.([1])

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

ترك چند چيز در لباس نمازگزار به اميد ثواب مطلوب است از جمله: پوشيدن لباس سياه (مگر در مورد تعظيم شعائر، چادر، عبا، و عمّامه سادات) و لباس كثيف و تنگ و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمى كند، مخصوصاً لباس شرابخوار و باز بودن دكمه هاى لباس و پوشيدن لباسى كه نقش صورت دارد و همچنين انگشترى كه روى آن صورت انسان يا حيوانى نقش شده است.([2])

 

پی نوشت:

[1] توضیح المسائل حضرت امام مسأله865،آیت الله لنکرانی مسأله877 وحضرات آیات صافی،سیستانی و تبریزی مسأله 874.

[2] توضیح المسائل حضرت آیت الله مکام شیرازی،مسأله 791.

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید