در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

فاتحه

خواندن اين دعا قبل از قرائت فاتحه (حمد سوره) ضرورت نيست و مي‏توانيد بدون اين دعاها هم فاتحه بخوانيد.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

 

افزودن دیدگاه جدید

.