كيفيت فاتحه طلب كردن براي اموات چگونه است ؟

اموات

فاتحه طلب كردن براي اموات طرق مختلفي دارد ما اينجا به يكي از طرق رايج اشاره مي‏كنيم.اللهم اغفر للموئمنين و الموئمنات، و المسلمين و المسلمات الاحيا منهم والاموات، تابع بيننا و بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات، انك علي كل شي‏ مع الاخلاص و الصلوات. الفاتح قدير. رحم الله لمن قر سورسپس فاتحه‏اي بخواند و ثوابش را نثار ميت يا اموات مي‏نماييد.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید