نقش فراموش شده زن درخانواده

عده ای خیال می کنند که اگر زن نقشی را که مرد در جامعه دارد، نداشته باشد، گویا از چرخه رقابت زندگی عقب افتاده است.
به همین خاطر؛ بعضی از نقش هایی که مربوط به مرد هست و در شأن زن نیست با افتخار به زن داده می شود و از آن طرف هم بعضی از مردان هم به خاطر محدودیت کاری مجبور می شوند نقش های زنانه را برعهده بگیرند.

مسلما زن و مرد هرکدام دارای خصوصیات و روحیات خاص مربوط به خودشان هستند که نباید با همدیگر مقایسه شوند بلکه هرکدام لازم است در جایگاه خود قرار بگیرند.

یکی از نقش هایی که زن دارد، نقش همسری و مادری اوست، که به خاطر دلایلی به دست فراموشی سپرده شده است.

جالب است که اگر مادر یا همسری کوچک ترین نقش اجتماعی را در اداره ای انجام بدهد، به عنوان مثال یک برگی را امضاء کند، بسیار مهم و با اهمیت جلوه پیدا می کند، در حالی که از خودگذشتگی زن برای همسر و  فرزندانش آن قدر از اهمیت برخوردار نیست.

البته این تفکر و اندیشه، مربوط به زندگی غربی است که گاهی خودمان، رنگ دینی به آن نیز می دهیم و این سبک زندگی را به دین و اسلام نسبت می دهیم.

از این رو، امروزه نقش های زنانه به خاطر فضای رقایتی نادرست دچار آفت هایی از جمله؛ فراموشی نقش همسری و مادری و دیگری تداخل نقش های مردانه و زنانه شده است.

افزودن دیدگاه جدید

.