ضرورت توجه به خلوتگاه پدر و مادر

یکی از مسائلی که خیلی از خانواده ها به آن گرفتارهستند، این است که زن و شوهر معمولا بعد از بچه دار شدن، آن چنان در نقش پدر و مادری غرق می شوند که آرام آرام جایگاه زن و شوهر بودن خودشان را فراموش می کنند.

یعنی کم کم بچه ها، محور زندگی می شوند و زن و مرد خودشان را به عنوان مامان بچه و بابای بچه می شناسند و همین مطلب باعث می شود که آرام آرام یادشان برود که با همدیگر زن و شوهرهستند و یک زمانی همدیگر را انتخاب کردند که تا آخر عمر کنار هم باشند حتی آن زمانی که همه بچه ها ازدواج می کنند و می روند.

به خاطر همین است که خیلی از مشاوران خانواده سفارش می کنند که بعد از بچه دار شدن نیز حتما زمان هایی را برای خودتان، دونفر قرار بدهید.
ممکن است لازم باشد که گاهی با همدیگر پیاده روی دو نفره، شام دو نفره یا حتی مسافرت کوتاه دو نفره داشته باشید.
مطمئنا وقتی که تصمیم به این کار بگیرید یک کسی پیدا می شود که بتوانید بچه ها را پیش او بگذارید.

البته دیگر نیاز به گفتن هم نیست که صمیمی تر شدن رابطه زن و مرد باعث می شود که خود بچه ها هم احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند. من البته مطمئنم این خلوت های گاه به گاه دو نفره باعث نمی شود که شما نسبت به فرزندانتان بی مسئولیت بشوید و آن ها را به حال خودشان رها کنید. هر چند می شناسم افرادی را که در این دام گرفتار شدند.

پ.ن: نوشتن این یادداشت شاید بیشتر به این خاطر بوده، که این روزها نوید در راه بودن فرشته ای کوچک، مرا  لحظه لحظه  به سمت مسئولیت خطیر پدر شدن نزدیک تر می کند. شاید خواسته باشم دوباره با خودم تعهدات زناشویی ام را مرور کرده باشم.