چرا خداوند مرکب نیست؟

ابتدا نگاهی به معنای واجب الوجود داشته باشیم تا بعد مشخص شود که با تعدد قابل جمع هست یا نه ؟
واجب الوجود یعنی موجودی که در وجودش نیاز به هیچ موجودی دیگری ندارد ، یعنی همه کمالات را دارد و هیچ نقصی ندارد . زیرا اگر نقصی داشته باشد ، از آن نظر آسیب پذیر خواهد بود و وقتی آسیب پذیر شد دیگر وجودش واجب نخواهد بود بلکه موجود بودنش علاوه بر خودش بر امر دیگری نیز متوقف خواهد شد ( امری که نسبت به آن آسیب پذیر است ) فلذا واجب الوجود یعنی دارای همه کمالات و بی نیاز از همه چیز .
حال با توجه به تعریف فوق از واجب الوجود ، امکان دارد که چند واجب الوجود داشته باشیم ؟
خیر ، زیرا اگر چند واجب الوجود داشته باشیم و هر کدام بخواهد یکی از صفات خدا را داشته باشند مثلا یکی دارای علم باشد و دیگری دارای قدرت باشد . آنکه به تنهایی دارای علم است واجب الوجود نخواهد بود زیرا دارای قدرت نیست و از این نظر نقص دارد پس طبق تعریف نمی تواند ، واجب الوجود باشد . موجود دیگر هم که تنها دارای قدرت است نیز به همین صورت خواهد بود و واجب الوجود نخواهد بود . نکته ی دیگر اینکه اصلا خدایی که از اجزای متعدد تشکیل شده باشد نمی تواند واجب الوجود باشد زیرا خدایی که مانند پازل از اقسام مختلف تشکیل شده است ، برای موجود شدنش نیاز به اجزای مختلف دارد یعنی وجودش نیازمند است به اجزا و وقتی نیازمند شد ، دیگر واجب الوجود نخواهد بود . فلذا از نظر ما واجب الوجود تنها یکی است و نمی تواند چند تا باشد و علاوه بر یکی بودن دارای اجزا نیز نیست . چندخدایی و نیز یک خدای دارای چند جزء محال است .
مطلبی که در این بین حائز اهمیت است اینکه واجب الوجود موجودی است که از اساس نیاز ندارد یعنی دارای ذات کامل و بی نقص است نه اینکه نیاز داشته باشد ولی نیازش برطرف شده باشد . فلذا به موجودی که از ازل نیازش برطرف شده باشد ، واجب الوجود گفته نمی شود .اساسا ملاک واجب الوجود بودن و ممکن الوجود بودن این است که دارای ذاتی نیازمند باشند یا نباشند .

منبع: پرسمان قران

افزودن دیدگاه جدید

.