آيا لباس هايي كه در حال جنابت مي‏پوشند. همه بايد شسته شود ؟

لباس جنب

 اگر لباس زن و مرد به مني آلوده شود، نجس است و بايد پاك شود امّا لباسي كه شك داريم مني به آن سرايت كرده يا نه، پاك است و حكم به نجس شدن آن نمي‏توان كرد. 
در خصوص لباس هايي كه هنگام عادت ماهيانه، خانم‏ها مي‏پوشند از قبيل مانتو و چادر، اگر خون به اين لباس‏ها رسيده باشد، نجس مي‏شوند و بايد شسته شوند امّا اگر شك كنيم كه آيا خون ناشي از عادت ماهانه اين لباس‏ها را نجس كرده است يا نه، حكم به پاك بودن اين لباس‏ها مي‏شود. عرق بدن شخص جنب و حائض پاك است. بنابراين بدن و لباس شخص جنب و حائض پاك است، به جز جاهايي كه به مني يا خون حيض آلوده باشد. 

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.