جمع های دخترانه

دخترها در دوران بلوغ و آغاز جوانی نیازمند احساس تعلق هستند و در این زمینه جمع‌های دخترانه نقش مهمی ایفا می‌كنند. گروه‌های دخترانه گاهی در مدارس و گاهی در همسایگی یا حتی با دختران اقوام تشكیل می‌شوند و عضو بودن در آن‌ها، به دخترها حس داشتن هویتی مستقل از خانواده را می‌دهد.

در این جمع‌‌ها، آن‌ها می‌توانند با تبادل نظر و ابراز عقاید و اطلاعات‌شان به‌نوعی هویت_فردی دست یابند و احساس كنند قسمتی از یك اجتماع كوچك‌اند.

دخترها در این دوران ساعت‌ها با دوستان صمیمی خود حضوری یا تلفنی صحبت می‌كنند و این فرصت‌ها، بهترین تمرین برای شناخت چه‌گونگی و افزایش مهارتِ برقراری ارتباط با اجتماع و دنیای بزرگی است كه در آینده‌ای نزدیك به آن وارد می‌شوند.

دوستی‌های بیش‌ازحد صمیمانه در این دوران بسیار معمول است و پیامد‌های مثبتی دربردار‌د.

دخترها در این ارتباط‌های صمیمی یاد می‌گیرند با تك‌تك ضعف‌های‌شان روبه‌رو شوند و آن‌ها را از بین ببرند.
یاد می‌گیرند ‌نه‌ بگویند و در بحث‌ها و جدل‌ها، از عقایدشان دفاع كنند.
یاد می‌گیرند ارزش و حد دوستی‌ها را بدانند و به دیگران احترام بگذارند.

هم‌چنین جمع‌های دخترانه می‌توانند به‌عنوان بهترین مشاور عمل كنند؛ چراكه دخترها، تجارب، شنیده‌ها و دیده‌های خود را با یك‌‌دیگر در میان می‌گذارند.

مبادا با انتقاد، نق ‌زدن و سرزنش‌، آن‌ها از ادامه صمیمیت با دوستان‌شان سرد یا منصرف كنید.

این روزها، برای بعضی از دخترها، برقراری روابطی سالم و صمیمانه با دیگران، به‌خصوص اگر كمی #خجالتی باشند یا احساس كنند ظاهرشان با معیار‌های زیبایی‌شناسی قدری فاصله دارد، كمی دشوار است. در‌عین‌حال، فراموش نكنید مسائل و مشكلات آن‌ها با زمانی‌كه ما نوجوان بودیم بسیار متفاوت است، پس شاید كنار آمدن با آن‌ها تا مدتی آسان نباشد.

بنابراین درك‌شان كنید، صبورانه حرف‌های‌شان را بشنوید و اگر از شما كمی فاصله گرفتند، از آن‌ها نرنجید.

افزودن دیدگاه