هم‌نوع دوستي نى نى ها

اگر در همسايگي شما يا در فاميل يا دوستان كسي به تازگي صاحب فرزند شده است، بهتر است از فرصت استفاده كنيد. كودك‌تان را به ديدن نوزاد تازه ببريد و به او بگوييد: «ببين!يك ني‌ني تازه اومده! اون پستانك‌هاي تو رو لازم داره! تو كه ديگه بزرگ شدي، بهتره اونا رو بدي به ني‌ني كوچولو!»

  فقط براي يادگاري :

مي‌توانيد از خاطرات قديمي خود كمك بگيريد. مثلا يكي از اشياي قديمي را كه به‌عنوان يادگاري از دوران بچگي خودتان نگه داشته‌ايد به فرزندتان نشان بدهيد و بگوييد چون خيلي براي‌تان عزيز بوده آن را نگه داشته‌ايد. حالا مي‌توانيد به كودك اين‌طور توضيح دهيد اگرچه او بزرگ شده و نبايد ديگر پستانك بخورد اما مي‌تواند مثل شما آن را براي خودش نگه دارد. سپس پستانك را جلوي سينه خرس پشمالو بدوزيد تا هميشه آنجا باقي بماند!
 

  وقتي در پستانك گل سبز مي‌شود :

راه ديگر، استفاده از تخيل بچه‌ها اين است كه كمي گل ريز و قشنگ تهيه كنيد و با بريدن سر پستانك در هر كدام از پستانك‌هاي كودك‌تان چند عدد گل بريزيد. سپس بايد به كودك بگوييد كه وقتي از توي پستانك گل در مي‌آيد، بايد آن را كنار گذاشت!

  جايزه بزرگ در ازاي پستانك :

مي‌توانيد يك برنامه‌ريزي نسبتا بلندمدت براي اين كار داشته باشيد، مثلا به كودك بگوييد 2 هفته ديگر بايد كاملا با پستانكش خداحافظي كند. در اين مدت هر روز چند ساعت كمتر به او اجازه بدهيد تا پستانك بمكد و در قبال اين چند ساعت به او يك جايزه كوچك بدهيد. مثلا بستني يا عكس‌برگردان يا مدادرنگي البته بايد وعده يك جايزه ديگر را در روز آخر هم به او بدهيد تا او مشتاق شود پستانك را كنار بگذارد. جايزه بزرگ اصلي در روز آخر به ازاي كنار گذاشتن كامل پستانك نصيب كوچولوي شما خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

.