حس مالکیت در کودکان

هنگامي كه مهمان داريد، اسباب بازي فرزندتان كه به آن حساس است را جمع كنيد و اسباب بازي مهمان داشته باشيد.

حتی بزرگسالان هم براي خود گنجينه يی دارند كه حاضر نيستند آنرا با ديگران شريك شوند.

اگر كودكي حاضر نشد اسباب بازيش را شريك شود او را مجبور نكنيد يا به او برچسب خسيس نزنيد.

بيشتر كودكان زير چهار سال معنی شراكت را درک نمی کنند.

در هر سنی به مالكيت كودكان احترام بگذاريد تا كودكان احترام گذاشتن به ديگران را از شما بياموزند.

افزودن دیدگاه جدید

.