برنده بودن خودمان را به کودکان نشان ندهیم

باید با بچه ها بازی کرد و وقتی که برنده می شویم اصلا بردن خودمان را مهم نکنیم.

 باید با آنها بازی کرد و وقتی که می بازیم، کاملا وانمود کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده است، بلکه تاکید بر این باشد که:
چه اندازه کوشش کردیم،
با چه سرعتی دویدیم،
چقدر عرق کردیم،
چقدر تشنه شدیم،
چقدر راه آمدیم.

باید به محتوای بازی توجه داشت تا به جنبه ی رقابتی آن .

دكتر هلاكويى

افزودن دیدگاه جدید

.