آیا امام یازدهم شیعیان بدون داشتن فرزندی در گذشته است؟

سؤال۱۳۶
امام یازدهم شیعیان بدون داشتن فرزندی در گذشته است، بنابراین پایه های مذهب امامی درهم شكسته نشود، فردی به نام عثمان به دروغ گفت كه امام عسكری فرزندی داشته است كه در چهار سالگی پنهان شده است، چگونه شیعیان سخن او را قبول می كنند؟
پاسخ
به یاد سخن حفظ افتادم كه می گوید:
«خود می كشی و خود تعزیه می خوانی حافظ».
این فرد هم مدعی است، و هم دادستان و هم قاضی!
ادعا می كند: جناب عثمان بن سعید، راوی این داستان است كه امام عسكری فرزندی داشته و در چهار سالگی غیبت نموده است و او دروغ گفته است (به چه دلیل؟) ادعای خود او دلیل آن است.
این سؤال هم تكراری است و ما در سؤالهای ۸۲ و ۸۳ آن را پاسخ گفتیم.
قاطبه علمای شیعه و متجاوز از ۴۰تن از محدثان و محققان اهل سنت، تولد حضرت را از امام عسكری به نام و نشان نقل كرده اند و حتی گروهی از شیعیان در حیات حضرت امام عسكری فرزند بزرگوار ایشان را ملاقات كرده و گزارش داده اند و مشروح این ملاقاتها در كتابهای زندگی ائمه مذكور است. عثمان بن سعید نیز فقیه وارسته است كه اگر بالاتر از عدالت مقامی برای غیر امام منصور بود، مانیز برای او قائل می شدیم ولی اثبات ولادت امام مهدی تنها به روایت او بستگی ندارد.

 

افزودن دیدگاه