آیا هدف ابوبکر و عمر و عثمان، پادشاهی و ریاست بود؟

سؤال66
شیعه مدعی است هدف ابوبکر و عمر و عثمان، پادشاهی و ریاست بود، آنگاه دلیل می آورد که آنها با مرتدین و کفار جنگیدند پس هدفشان ریاست نبود، و درباره عثمان می گوید وقتی که شورشیان او را محاصره کردند، تا او را بکشند، او کسی را نکشت.
پاسخ
از نیت هر فردی فقط خدا آگاه است ولی گاهی می توان از اعمال افراد، به نیت آنها پی برد. ابوبکر به هر صورتی بود به خلافت رسید و عمر در تحکیم خلافت او کوشید، ابوبکر به هنگام مرگ تنها بدون در نظر گرفتن شورای مهاجر و انصار، عمر را به خلافت برگزید. عمر نیز هنگام مرگ، شورای شش نفره ای تشکیل داد و ترکیب اعضا به گونه ای بود که محرومیت علی قطعی بود و علی در آن دو رأی بیشتر نداشت و چهار رأی از آن مخالفان او بود به وی‍ژه آن که عبدالرحمن بن عوف عضو شورا دو شرط برای خلیفه قرار داد عمل به کتاب خدا و سنت و شرط دوم عمل به سیره ابوبکر و عمر او می دانست امام علی شرط دوم را نخواهد پذیرفت و همین هم بود، حضرت در برابر او پیشنهاد فرمود: تنها به کتاب خدا و سنت رسول او عمل خواهم کرد...(1) آیا با این شرایط می توان گفت آنان خلافت برای خدا را پذیرفتند، و امّا این که عثمان کسی را نکشت او به تنهایی در محاصره بود و قدرتی نداشت تا به کسی فرمان کشتن بدهد. و آن روزی که قدرت داشت، از ضرب و شتم یاران رسول خدا مانند ابوذر، و عمّار و عبدالله بن مسعود و ... دریغ نکرد و دستور به کشتن مصریان داد.
پی نوشت ها:
1. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید:1/188 و 194؛ تاریخ یعقوبی: 1/162.

 

افزودن دیدگاه جدید

.