چرا در بعضی مشاغل زنان توانایی و اجازه دخالت ندارند؟

از نظر اسلام‌، پذیرش بسیاری از مشاغل مهم برای زنان ممنوعیتی ندارد.
 اما برخی مسؤلیتهای اجرایی و اجتماعی که شرایط ویژه ای را می طلبد و از جهاتی سخت و سنگین بوده و دغدغه و درگیری فکری بسیار دارد، چون با ویژگی های زنانه و روحیه ظریف و لطیف زن همخوانی ندارند مانند جنگ و جهاد ، خدای متعال این قبیل امور سخت را از دوش او برداشته تا با آرامش بیشتر به پرورش نسل نو بپردازد و باید گفت‌:
با حفظ حدود شرعی حضور زن و مرد در عرصه‌های اجتماعی مانعی ندارد; ولی اختلاط زن و مرد آن گونه که در کشورهای غربی معمول است‌، واقعاً به سود زن نیست و حفظ حریم عفت زن از چند بعد دارای اهمیت است یکی این که برای او مصونیت ایجاد می‌کند و باعث حفظ عفت عمومی و حفظ جامعه مردان از گرفتار شدن در سقوط فلاکتها می‌گردد و مقام و شخصیت مادری را که راد مردان وشیر زنان متعهد و پاک می‌خواهد به جامعه تحویل دهد حفظ می‌سازد.
مردها هم هر اندازه حفظ شؤون ادب را بنمایند ممدوح است ،ولی امور زندگی طبیعتاً حضور مردان را بیشتر می‌طلبد.
چنانچه مقصود از مشاغل اجتماعی ، موارد خاصی را در نظر دارید ، در مکاتبات بعدی مشخص نمائید تا به بررسی همان موارد خاص بپردازیم.

 

افزودن دیدگاه