چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم؟

براى تشویق بچه ها به نماز راه هایى به نظر مى رسد:
1- اهمیت دادن والدین به نماز در خانه. نماز را در اوّل وقت بخوانند. با وقار بخوانند، با لباس پاکیزه نماز را ادا کنند. و ... ؛
2- وقتى بچه ها به سنى رسیدند که مزاحمت براى نمازگزاران فراهم نمى کنند، آنان را به مسجد ببرند.
3- آثار و فواید نماز براى کودکان بیان شود، مثل این که نماز محبت و دوستی خدا را برای انسان می آورد. نماز انسان را خوش بخت مى کند. آرامش روح می دهد ، چون یاد خدا است و یاد خدا دل ها را آرام مى کند.
4- افراد مؤمن و موفق نمازگزار براى بچه ها معرفى شوند مانند قاریان و حافظان قرآن.
5- بر آوردن خواسته هاى مورد علاقة بچه ها - مثلا‍ً گفته شود اگر نماز بخوانى فلان چیزى که دوست داری، برایت مى خرم.
6- دوست شدن بچه ها با همسالان نماز خوان.
7- ضمن تأدیب و تربیت بچه ها در زمان خود ، لازم است که والدین با بچه ها  دوست شده و برخورد محبت آمیز با آنان داشته باشند ؛ به گونه اى که آن ها والدین و بزرگ تر هاى خانواده را خیرخواه خود بدانند تا وقتى به آن ها گفته شد نماز بخوانید، بپذیرید که به کار خوبى دعوت مى شوند.

 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.