از چه راههاى غير از دلايل عقلى مى توان براى اثبات تجرد روح استفاده كرد ؟

از جمله دلايل اطمينان بخش و دلنشين بر وجود روح و استقلال و بقاى آن بعد ازمرگ , روياهاى صـادقـه ايـى اسـت كـه اشـخاصى بعد از مرگ اطلاعات صحيحى را در اختيارخواب بيننده قرار داده اند و نيز احضار ارواح كه همراه با نشانه هاى قطعى و گوياباشد . و نيز از كرامات اولياى خدا و حتى از بعضى از كارهاى مرتاضان هم مى توان براى اثبات روح و تجرد آن استفاده كرد .

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی