آیا امام زمان دارای زن و فرزند هستند؟

از آن جا كه امام زمان(عج) از دیده‏ها پنهان است و در پشت پرده غیبت قرار دارد، نمى‏توان از راه حس و مشاهده و به صورت عادى به پاسخ دست يافت؛ نیز چون سؤال از مباحث عقلى و انتزاعى نیست، از راه برهان عقلى  نمى‏توان پاسخ را دریافت كرد. تنها راه پاسخ گویى، روایات پیشوایان معصوم(ع) است که چون  از علم برترى بهره‏مند مى-باشند، میتوانند از آینده خبر دهند که از آن جمله، حوادث و مسائل مربوط به مهدى منتظر(ع) است.
  در روایات صحیح و معتبر، پاسخ روشنى به پرسش وجود ندارد؛ بلکه در برخى روایات با   اشاره در این زمینه سخن به میان آمده است، از جمله:
1-    از امام باقر(ع)  در مورد امام مهدى(عج) فرمود:  «صاحب الزمان را دوغیبت است. یکى از آن دو به اندازه‏اى طولانى شود که برخى مي¬گویند:  حضرت از دنیا رفته و برخى مي¬گویند کشته شده است اما کسى جز آنانى که امور حضرت را پى‏گیرى مى کنند، از مکان و فرزندان وى آگاه نیستند».( شیخ طوسى، کتاب الغیبه، ص 162)
2-  امام صادق(ع): «گویا مى بینم حضرت مهدى(عج) با اهل و عیالش در مسجد سهله است».( مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 317)
3- از امام هشتم(ع) در دعایى نقل شده است:  «اللّهم اعطه فى نفسه و أهله و ولده و ذریته و جمیع رعیته ما تقرّ به عینه و تسرّ به نفسه؛( سید ابن طاووس، جمال الاسبوع، ص 510) خدایا، مایه چشم روشنى و خوشحالى امام زمان(عج) را در او و خانواده و فرزندان و ذریه و تمام پیروانش فراهم فرما!».
4- نیز از آن حضرت در مورد امام زمان(عج) این دعا نقل شده است:  «اللهم صل على ولاة عهده و الائمة من ولده؛ (سید ابن طاووس، جمال الاسبوع، ص 510) خدایا، بر والیان و فرزندان وى که امامند، درود فرست!».
ظاهر روایات دلالت بر زن و فرزند داشتن حضرت است.
روایات به فرض پذیرش و درستى سند و صحت انتساب آن به امام معصوم، از نظر دلالت به روشنى گویا نیست که فرزند داشتن حضرت مهدی (ع) در دوره غیبت باشد.
در برخى احادیث مشکل سندى و در برخى دیگر مشکل دلالت وجود دارد.
افزون بر این روایاتى وجود دارد که با صراحت وجود فرزند را براى حضرت نفى مى کند.( مسعودى، اثبات الوصیه، ص 221)
با توجه به روایات نتيجه مي گيريم كه در مورد زن و فرزند امام مهدى(ع) سه احتمال وجود دارد:
أ) حضرت ازدواج نکرده. لازمه این احتمال آن است که امام(ع) یکى از سنت‏هاى مهم اسلامى را ترک کرده باشد، که با شأن امام سازگار نیست. امّا از سوى دیگر چون غیبت از اهمیت بیش¬ترى برخوردار است، به ناچار امام از سنت چشم پوشى مى کند، که اشکالى ندارد. براى حفظ مصلحت بالاتر، از مصلحت پایین‏تر چشم پوشى مىگردد.
ب) حضرت ازدواج كرده امّا فرزندى ندارد. نداشتن فرزند به سبب غیبت است. آیا همسر حضرت هم از عمر طولانى بهره‏مند است یا این که مدّتى با حضرت زندگى کرده و بعد از دنیا رفته است؟ در این صورت حضرت به سنت ازدواج عمل کرده و بعد بدون زن و فرزند زندگیش را ادامه مىدهد.
پ) حضرت زن و فرزند دارد. آیا آنان نیز عمرى طولانى دارند؟ فرزندان حضرت نیز فرزندانى دارند؟ اگر دارند، این همه اولاد، در پى اصل خویش مى افتند و همین کنجکاوى، مسئله را به جایى مى¬رساند که با فلسفه غیبت منافات دارد.
با توجه به مطالب مذکور، نمى‏توان یکى از این سه احتمال را قاطعانه پذیرفت و این به مقتضاى خرد ورزى است: در جایى که دلیل کافى براى اثبات یا انکار چیزى وجود ندارد، از ابراز حکم قطعى خوددارى گردد.
بنابراین از راه¬هایى که پیش روى ما است، نمى‏توان وجود زن و فرزند را براى حضرت مهدى(عج) ثابت كرد. نیز به دیگر پرسش هایى که در مورد زن و فرزند حضرت هست، نمى‏توان پاسخ قطعى داد.( براى اطلاع بیش¬تر رجوع شود به چشم به راه مهدى، جمعى از نویسندگان)

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه جدید

.