در خصوص محو تصویر ذهنی کودک ۹ ساله که ناخودآگاه تصویر جنسی دیده چه باید کرد؟

قطعاً اين موضوع مثل ساير موضوعات ديگر از ذهن كودك حذف نمي شود و اساسا نيازي به حذف آن نيست. پس جداي از آن كه حذف اين گونه تصاوير ذهني امري ناشدني است ضرورتي هم به حذف آن نيست. آن چه در اين بين بسيار اهميت دارد اين است كه شما استرس خود را به حداقل برسانيد و با اين امور برخوردي كاملا عادي داشته باشيد (هر چند واقعاً عادي نيست). هرگونه استرس در كلام و ظاهر شما باعث حساسيت ذهني بيشتر كودك مي گردد و بر عكس. بايد آرامش را با ارتقاي آرامش خود به كودك باز گردانيد و مرور زمان را در اين گونه موارد كه تا حد زيادي از دايره اختيار ما بيرون است به محك آزمود. كاملا خونسرد باشيد و فقط گذر ايام را به نظاره بنشينيد. اگر دختر شما از خاله اش يا شما سوالي در اين زمينه پرسيد دست پاچه نشويد و با آرامش خاطر كامل از او بپرسيد كه خودش چه فكري مي كند. كودك شما هر جوابي داد بر همان اساس پاسخ خود را تنظيم نماييد. مثلا اگر از شما سوال جنسي پرسيد به جاي سركوب سوال به آرامي نظر خود او را جويا شويد و بعد با خنده و نوازش به پاسخ او بر اساس همان پاسخ كودكانه اش (نه كمتر نه بيشتر) بپردازيد. مواظب باشيد دروغ نگوييد هر چند هر چيز راستي را نبايد گفت. به خود بقبولانيد كه اگر خانه شما صددرصد پاكيزه و پاستوريزه باشد، باز هر آن امكان دارد كودك شما شاهد چنين صحنه هايي در خارج از خانه (از جمله موبايل دختران دبستاني يا دختران فاميل و...) باشد. اگر شما آرام باشيد بيشترين اثر بازداري را بر دختر ۹ ساله شما خواهد دانست و بر عكس.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه