آیا دعای عکاشه سندیت دارد؟

آیا دعای عکاشه سندیت دارد؟

پرسشگر محترم راجع به (دعاي عكاشه) كه صحت و سقم آن را از ما خواستيد عرض مي كنيم كه گرچه در فضاي مجازي و سايت ها بدون ذكر سند موثق و مورد اعتماد به وفور يافته شده است. اما در منابع روايي و كتاب هاي ادعيه از معصومين وارد نشده است و در هيچ كتابي دعايي بدين نام نيافتيم تا در مورد صحت و ضعف آن سخن بگوييم.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید