چند کتاب در باره امام زمان (عج) معرفی کنید

به كتاب هاي زير، مراجعه نمائيد.
-موعود نامه، مجتبي تونه اي.
- دادگستر جهان، ابراهيم اميني.
- چشم اندازي به حكو مت مهدي، نجم الدين طبرسي
- مهدي انقلابي بزرگ، ناصر مكارم شيرازي
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه