روش صحیح خواستگاری و تشریفات آن چیست؟

1. گام نخست اصولي درخواستگاري، قرار خواستگاري از طرف مادر پسر است كه بايد پس از تحقيقات اوليه صورت گيرد. تحقيقات مختصر قبل از قرار، لازم است تا پس از خواستگاري به علت نبودن ملاك هاي اوليه مورد نظر خانواده پسر در دختر، مجبور به گفتن پاسخ منفي نشوند. خواستگاري هاي نسنجيده و پاسخ منفي پسر، آثار روحي نامطلوبي بر دختر مي گذارد. اينكه فرموديد ايشان خانواده وحتي احتمالا خودپسر هم از اين جلسه ملاقات بي خبرند، نشان دهنده بي توجهي فرد مورد نظر به شأن و جايگاه شماست. البته مادر شما نيز بي تقصير نيست. زيرا مي بايست در همان تماس تلفني هدف اين شخص را جويا مي شد تا لطمه اي به روحيه شما وارد نشود. در همين جا لازم است تاكيد كنيم به هيچ وجه با مادر يا پدر خود تندي نكنيد. احتمالا اين اشتباه آنها به كم تجربگي شان در امر خواستگاري بر مي گردد. لذا همواره احترام وعزت آنها را حفظ كنيد تا خداوند نيز به شما نظر لطف وكرامت داشته باشد. همچنين سعي كنيد حساسيت خود را نسبت به رفتار خواستگارها كم كنيد. زيرا شما به عنوان يك دختر چاره اي نداريد جز اينكه طبق رسوم سنتي از جانب مادر پسر ديده و پسنديده شويد. اگر بخواهيد در مقابل برخوردهاي مختلف خواستگاران احساس بدي داشته باشيد قطعا كم خواهيد آورد. پس محكم و استوار باشيد.
2. در گفت وگوي اوليه تلفني براي قرار ملاقات، سوال درباره جزئيات لازم نيست. بلكه درباره مسائلي كلي واصولي از قبلي وضعيت خانواده از جهت اعتقادي وفرهنگي و درباره سنٰ تحصيلات، وضعيت شغلي، شهر محل زندگي و مسأله خدمت نظام وظيفه صحبت مي شود.
3. مطلوب اين است كه مادر دختر-گرچه از قبل با دختر خوداز جهت ملاك ها و معيارها هماهنگ شده باشد- فرصتي بخواهد تا مساله را با دختر خود در ميان بگذارد و بعد براي مادر پسر وقت ملاقات تعيين كند. اين رفتار هم، شان دختر را بالا مي برد و هم فرصتي براي تحقيقات اوليه به خانواده دختر مي دهد.
4. اگر مادر اين پسر مجددا تصميم به خواستگاري داشت مي بايست به همراه اعضاي اصلي خانواده حضور يابد. دليل تاكيد بر حضور اعضاي اصلي خانواده در خواستگاري پنهان ماندن آن است تا در صورت منتفي شدن، مشكلي را براي دو خانواده به ويژه خانواده دختر ايجاد نكند و افكاري از قبيل (اسم ياعيب روي دختر مردم گذاشتند و رفتند)منتفي شود كه البته نبايد چنين افكاري به ذهن كسي خطور كند.
5. خانواده دختر بايد زماني كه زنگ به صدا در مي آيد جلو در حاضر شوند، ميهمانان را راهنمايي كنند و اگر دسته گلي آورده اند آن را بگيرند و پس از قرار دادن در گلدان مناسبي در معرض ديدشان قرار دهند.
6. در بسياري از خانواده ها دختر خانم به استقبال خانواده پسر نمي آيد و دربرخي خانواده ها به استقبال مي آيد و پس از احوالپرسي مختصري جمع را ترك مي كند و بعد با سيني چاي ياشربت وارد مي شود. هر كاري از جمله احوالپرسي بسيار گرم و زياد خودماني شدن دختر، خلاف شان او است و احتمال برداشت هاي نادرست وجود دارد.
7. پس از آمدن خانواده پسر، خانواده دختر آنان را در بالاي مجلس مي نشانند و خود در پايين مجلس مي نشينند. بهتراست پس از سكوتي كه مجلس را فرا مي گيرد، مادر دختر سكوت را بشكند وخوشامد بگويد. بهتر است از خانواده پسر كسي كه بيان شيواتري دارد، آغاز كننده باشد؛ زيرا دراين لحظه همه به او توجه خواهند كرد.
8. در مراسم خواستگاري از شيريني تر استفاده نكنيد. چون خوردن آن سخت است. شيريني خشك و كوچك مناسب تر است. ميوه نيز بهتر است چيزهايي شبيه سيب و خيار باشد، نه پرتقال و هندوانه كه به سبب آب دار بودن ممكن است باعث كثيف شدن دست و صورت و لباس شوند.
9. بكوشيد از تشريفات خواستگاري بكاهيد. نه دسته گل هاي گرانقيمت به پسر بها مي دهد و نه پذيرايي هاي غيرعادي و پرخرج ارزش دختر را بالا مي برد.
10. زمان جلسه اول خواستگاري نبايد طولاني شود. حدود يك ساعت (15 دقيقه براي احوالپرسي و تعارفات و45 دقيقه براي گفت وگوي اوليه دختر وپسر كافي است). زماني كه دختر و پسر جداگانه صحبت مي كنند. خانواده ها نيز مي توانند درباره مسائل مورد علاقه خود گفت و گو كنند.
11. در جلسه خواستگاري چه دختر و چه پسر بايد رفتاري متعادل داشته باشند. هر گونه افراط وتفريط دررفتار نادرست است.
12. ترشرويي وسكوت مطلق دختر جالب نيست. همان طور كه خندرويي و سخن گفتن زياد اوخوب نيست. لبخندي موقرانه بر لب دختر، چيزي از ارزش او نمي كاهد. خنده هاي بلند است كه جايگاه او را ضربه مي زند.
13. در رفتار وحركاتتان (راه رفتن، سخن گفتن و چيز خوردن) عجله نكنيد كه ازبهاي شما مي كاهد.
14. گفت و گو را جدي بگيريد. خجالت نكشيد و رو در بايستي نكنيد. تمام سوالاتي را كه در زندگي آينده شما تاثيرگذار است از طرفتان بپرسيد. سوالات موردنظر را در كاغذي بنويسيد تا مطلبي ازقلم نيفتد واز اين كار خجالت نكشيد. خجالت دراين زمينه حياي عاقلانه نيست.
15. پاسخ ها را ثبت كنيد. چون پس از جلسه به آن ها نياز داريد.
16. گفتن تمام جزئيات (عصبانيت هاي موردي، بي نظمي ها موردي، ضعف در مهارت هاي زندگي و...) لازم نيست؛ زيرا مفسده دارد و باعث نگراني و ايجاد ترديد مي شود وزمينه وسوسه هاي شيطاني را فراهم مي آورد وممكن است طرف مقابل اين گونه برداشت كند كه مشكل بسيار بزرگ بوده و فقط قسمتي از آن گفته شده است.
اما در ادامه تعدادي از پرسش هايي كه در جلسه خواستگاري بايد مطرح شود اشاره مي كنيم.
1. فعاليت هاي سياسي اجتماعي زن: آيا موافق هستيد كه همسر آينده شما فعاليت سياسي اجتماعي داشته باشد و تا چه اندازه؟
2. اشتغال و تحصيل: آيا موافق هستيد كه همسر آينده شما اشتغال داشته باشد يا به تحصيل خود ادامه دهد؟
3. سطح زندگي: در زندگي مشترك تا چه حد به مسافرت و مهماني دادن توجه خواهيد داشت؟
با اين پرسش مي خواهيد به روحيه طرف در ميزان هزينه كردن براي زندگي و خساست احتمالي او پي ببريد.
4. هماهنگي اعتقادي و مذهبي با خانواده: ميزان هماهنگي اعتقادي و مذهبي شما با خانواده چقدر است؟
دليل اين سوال فاصله هايي است كه گاهي بين شخص و خانواده اش از اين جهات وجود دارد و مساله همتايي خانوادگي را از بين مي برد.
5. گناهان موثر بر زندگي مشترك: اگر همسر شما بخواهد موسيقي حرام گوش دهد يا فيلم مبتذل ببيند، چه عكس العملي خواهيد داشت؟ اگر كسي در بين نزديكان من يا شما اهل مصرف مشروبات الكلي باشد، درباره او چه احساسي خواهيد داشت؟
در اين مورد براي حفظ حرف طرف، سوال را بايد به شكل معكوس پرسيد و فقط از گناهاني سوال مي شود كه بر زندگي مشترك تاثير مي گذارند و از گناهان فردي سوال نمي شود.
طرح اين سوال در صورت شناخت پيشين و اطمينان به ايمان و پرهيز از گناه، لزومي ندارد.
6. عصبانيت و خشونت: وقتي عصباني مي شويد، چه عكس العملي از خود نشان مي دهيد؟ آيا ممكن است كسي را كتك بزنيد؟
در اين مورد نيز سوال به شكل معكوس پرسيده شود.
7. بد دهني: اگر همسر آينده شما خداي نخواسته به شما ناسزا بگويد و واژگان زشتي به كار برد، چه خواهيد كرد؟
در اين مورد نيز سوال به شكل معكوس پرسيده مي شود.
8. دروغگويي: درغگويي را در چه مواردي جايز و درست مي دانيد.
9. وسواس: آيا رفتارهاي وسواسي يا وسواس فكري داريد؟
10. وابستگي به دوستان: تا چه حد علاقه مند يد با دوستان دوران مجردي در محافل و مجالس رابطه داشته باشيد؟
11. زودرنجي و قهر: اگر با همسر خود دچار مشكل شويد، در چه صورتي قهر مي كنيد و قهرتان چقدر طول مي كشد؟
12. خط فكري سياسي: شخصيت هاي محبوب سياسي شما چه كساني هستند؟
13. حساسيت و آلرژي: آيا به چيز خاصي حساسيت يا آلرژي داريد؟
14. اعتقاد به مشاوره: براي رفع مشكلات زندگي تا چه حد به مشاوره اعتقاد داريد و آن را موثر مي دانيد.
اكثر مردها به مشاوره تن نمي دهند؛ زيرا گمان مي كنند رفتن نزد مشاوره به معناي اعتراف به اشتباه است.
15. دغدغه مرد سالاري: ديدگاه شما درباره جايگاه زن در زندگي چيست و به او چقدر ميدان مي دهيد؟
برخي مردان، زن را موجودي ضعيف مي دانند و كه البته بر خلاف سيره و روش اولياي الاهي است.
16. دخانيات: نظرتان درباره سيگار و مصرف آن و مواد مخدر چيست و درباره معتادان چه احساسي داريد؟
17. ميزان درآمد: آيان ميزان درآمد شما در حدي خواهد بود كه در آينده بتوان با آن زندگي متوسطي را اداره كرد؟
اين سوال در جلسه خواستگاري به گونه اي پرسيده شود كه شائبه پول دوستي و مادي گرايي زن پيش نيايد.
در پايان گفت و گوي جلسه، در صورت احساس توافق، مطالبي را كه جنبه خصوصي و سري دارد (بيماري حاد يا خاص، اختلال روحي رواني، ازدواج پيشين، رابطه قبلي با جنس مخالف، طلاق والدين و ...) و حدود مهريه (زياد، كم، متعادل) را مطرح كنيد.
اگر خواستگار شما در جلسه اول سوالاتي را مطرح كرد و جلسات بعدي را سكوت كرد، نشان مي دهد كه سوال هاي اصلي و كليدي خود را پرسيده و سوالات بعدي اهميتي براي او ندارد. زيرا در خود قدرت انطباق مي بيند  مي داند كه با وجود وجوه مشترك در مسائل اصلي با بقيه اختلافات مي تواند كنار بيايد و خود را وفق دهد.
در صورتي كه خواسته هاي شما را بدون چون و چرا مي پذيرد، احتمال عاشق و كر و كور شدن وي وجود دارد؛ زيرا ممكن نيست دو نفر با دو ژن و وراثت متفاوت، دو محيط و دو تربيت گوناگون، در همه مسائل تفاهم داشته باشند.
اگر به فرض در همه مسائل تفاهم كامل داريد، باز هم مقداري چون و چرا به ويژه از طرف دختر لازم است كه پسر خيلي راحت و سهل به دختر نرسد تا قدر او را بيشتر بداند.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.