استخاره در ازدواج نیاز است؟

استخاره تنها در مواردي است كه انسان در حيرت و سرگرداني مانده باشد. بر اين اساس در امر مهمي مثل ازدواج، مشورت با ديگران و كمك گرفتن از عقل مقدم بر استخاره است. چون به نتيجه رسيد، نيازي به استخاره نيست، ضمن آن كه استخاره هيچ لايه پنهاني را براي انسان آشكار نمي سازد، بلكه تنها نقش آن بيرون آمدن از ترديد و دو دلي است. هيچ حكم شرعي نيز بر آن بار نمي شود. بنابراين در مورد مهمي چون ازدواج، استخاره بدون هيچ مقدمه اي درست نيست.
هم چنين در انتخاب همسر ملاك هايي وجود دارد كه بايد به آن ها توجه شود. استخاره هيچ كدام از اين ملاكات را براي طرفين روشن نمي كند. در صورت تمايل در مكاتبات بعدي در اين زمينه صحبت مي كنيم.
اگر قبل از تفكر و تعقل و مشورت استخاره شود، چنين استخاره اي درست نيست. لذا روي استخاره اي كه در اين شرايط خوب و يا بد بيايد نمي شود حساب كرد و وارد آن كار شد. بلكه بايد مشورت و عقلانيت صورت بگيرد.
اگر بعد از تحقيق و مشورت به اين نتيجه رسيده ايد كه اين فرد، همسر مناسبي براي ازدواج هست و ملاكات مورد نظر را دارا است مي توان با او ازدواج كرد. البته در صورت مخالفت والدين بايد دليل مخالفت ايشان بررسي شود. اگر از روي عقلانيت باشد و دليل محكمي داشته باشند توصيه مي كنيم بپذيرد و در غير اين صورت براي جلب رضايت ايشان از بزرگ تر ها كمك بگيريد و اگر استخاره بد آمد، بهتر است براي مدتي صبر كرده تا شرايط كمي تغيير كند و سپس براي ازدواج اقدام نمود.دراين مدت بايد تحقيقات را تكميل نمود.

 

با استفاده از سایت مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.