ایا ازدواج دختری پاک از خانواده متوسط با پسری که قبلا بیشاز 300رابطه جنسی داشته واز خانواده ای بسیار ثروتمند میباشد که اظهار پشیمانی میکند صحیح است؟

نكته اي كه بايد خيلي توجه كنيد اين است كه در هنگام انتخاب همسر، نمي توان به گفته ها و قول و قرارهاي افراد اعتماد كرد، البته اين اختصاص به انتخاب همسر ندارد، و به صورت كلي در مورد ارزيابي شخصيت ديگران، بايد به اين نكته توجه كرد. در اين جور مواقع بايد نحوه رفتار شخص را در گذشته ارزيابي كرد، معمولا افراد در آينده به همان نحوي عمل مي كنند كه در گذشته عمل كرده اند، و يا حداقل خيلي نزديك به رفتارهاي گذشته اشان، رفتار مي كنند. كمتر  كسي پيدا مي شود كه به حدي قدرتمند باشد كه بتواند يك چرخش 180 درجه اي در كارهاي خودش ايجاد كند، تازه اين در صورتي است كه اصلا بد بودن كارهاي خودش را قبول داشته باشد. مثلا شخصي كه معتاد است مي داند كه اين اعتياد، بد است و زندگي اش را تباه كرده است، اما نمي تواند آن را ترك كند، يعني مي خواهد اما نمي تواند. به هر حال معلوم نيست كه اين شخص در اظهار پشيماني اش صادق باشد، و اگر هم در مورد پشيماني اش راست بگويد معلوم نيست كه در آينده اين پشيماني ادامه پيدا كند و احتمال دارد كه باز هم هوس اين كارها را بكند.
نكته اي كه در مورد چنين شخصي با اين مقدار زياد از رابطه جنسي پيش از ازدواج مي توان گفت اين است كه اين جور افراد با توجه به اينكه زن هاي مختلفي را تجربه كرده اند بعد از ازدواج معلوم نيست كه همسر خودشان را از نظر جنسي بپسندند، به عبارت ديگر دائما به ياد رابطه هاي قبلي و زنهايي كه در گذشته تجربه كرده اند مي افتند كه احتمالا بعضي از آنها از لحاظ زيبايي و فيزيك بدني، از همسر فعلي اشان مناسب تر بوده اند. ما موارد اين چنيني داريم كه خود اين پسرها اظهار مي كنند كه روابط گذشته اشان دائما در ذهنشان است و باز هم به فكر رابطه برقرار كردن با آن زنها هستند. به عبارت ديگر اين افراد، دچار تنوع طلبي شديد جنسي مي شوند و نمي توانند به يك زن اكتفا كنند، و اين مسئله براي ادامه روابط زناشويي و حفظ كانون خانواده بسيار مهم است.
در مجموع به نظر مي رسد كه خواستگار اين چنيني مناسب نيست و زندگي با او ريسك بالايي را دارد، و احتمال زيادي وجود دارد كه باز هم در آينده مشكلات اين چنيني داشته باشد. همان طور كه گفته شد قول و قرارها هيچ ضمانت اجرايي ندارند، و خيلي از زنها و مردها از همسرانشان اين گلايه را دارند كه به قول ها و وعده هايشان در زمان ازدواج، عمل نكرده اند، لذا براي ارزيابي افراد، به گذشته آنها نگاه كنيد و گول وعده هاي آنها را نخوريد. در ضمن به ثروتمندي اين افراد اصلا توجه نكنيد، چون ثروت براي افرادي كه اين كارها را انجام مي دهند مانند سم است، چون با پول و امكاناتي كه دارند شرايط و زمينه هاي انجام  اين كارهاي خودشان را مهيا مي كنند، لذا اين ثروت مي تواند تباه كننده زندگي خانمي شود كه با اين آقا زندگي خواهد كرد.
براي آگاهي بيشتر از ملاك هاي انتخاب همسر، به كتاب " جوانان و انتخاب همسر " استاد علي اكبر مظاهري و كتاب " انتخاب همسر"  آيت الله اميني مراجعه كنيد. اين كتابها (مخصوصا كتاب اول) اطلاعات خوبي در زمينه انتخاب همسر به شما خواهند داد.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه جدید

.