ارتباطات و دوستي هاي پيش از ازدواج چه ضرری دارد؟

برادر گرامي؛ ارتباطات و دوستي هاي پيش از ازدواج افزون بر خطرهايي كه براي جوانان دارد، در زندگي آينده زناشويي (با همان فرد يا فرد ديگر) آنها نيز تاثير بسيار منفي خواهد گذاشت.
1. با توجه به اينكه دو جوان، سرشار از عواطف و غريزه جنسي هستند، احتمال بسياري وجود دارد كه به هم نزديك شده و گوهر عفت را در معرض خطر قرار دهند. قرآن و روايات ديني و فقه اسلامي ما نيز به همين دليل با اين دوستي ها مخالف است. خداوند در قرآن كريم، سوره بقره آيه 235؛ سوره مائده آيه 5 و سوره نساء آيه 25 از ملاقات هاي پنهاني نهي مي فرمايد.
2. اين گونه روابط حتي با فرض اينكه قصد آشنايي و ازدواج داشته باشند موضع تهمت است. زيرا ديگران در صورت مشاهده آنها با يكديگر، گمان مي كنند رابطه نامشروعي در ميان است و اين مطلب در ازدواج آنها خصوصا در ازدواج دختر (در صورت منتهي نشدن اين رابطه به ازدواج) اثر منفي خواهد گذاشت.
3. در اين گونه روابط، شناخت جدي امكان پذير نيست؛ زيرا دو طرف مراقب خود هستند و طبيعي است كه فهرستي از معايب خود را در اختيار ديگري قرار نمي دهند.
4. اگر اين دوستي ها به ازدواج بينجامد، با توجه به ويژگي غيرت درمرد، ممكن است سوالاتي در ذهن او شكل گيرد به اين مضمون كه نكند همسر من قبل از ارتباط با من با افراد ديگري نيز رابطه داشته. و اگر واقعا دختر خوبي بود حاضر نمي شد تن به اين رابطه بدهد.
5. در صورتي هم كه اين رابطه تبديل به ازدواج نشود، كه در موارد بسياري به دليل تغيير شرايط، مخالفت خانواده ها و مسائلي از اين دست دو طرف مجبور به قطع اميد از يكديگرند، آثار منفي بسياري مانند سرخوردگي، افسردگي، احساس اينكه از احساساتشان سوءاستفاده شده و مواردي مانند آن، هر دو طرف را رها نكرده و در برخي موارد حتي موجب از دست دادن فرصت هاي ديگر براي ازدواج مي شود.
پس توصيه ما بر احتراز از اين نوع دوستي هاست. قطعا بهترين گزينه در انتخاب همسر، توجه به  اصول عرفي و شرعي است. خوب است كه براي دوري از اين مشكلات و پيامدهاي منفي، همسر آينده خود را پس از فراهم شدن شرايط نسبي ازدواج در فرايند خواستگاري بشناسيد.
چند توصيه و راهكار مفيد:
1. از قرار گرفتن در تنهايي بايد پرهيز نمود.
2. از بيكاري بايد دوري كرد و همواره خود را به كاري مشغول نمود.
3. بيشتر در جمع شركت كنيد و به هيچ وجه خود را از ديگران جدا نكنيد و در انزوا قرار نگيريد.
4. به ورزش به ويژه ورزش هاي دسته جمعي توجه بيشتر كنيد.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه جدید

.