همسرم نسبت به مسائل جنسی بی تفاوت است

با توجه به اهميت نيازهاي غريزي و ارضاي آن در زندگي زناشويي، همسر گرامي تان موظف است به متخصصين مربوطه مراجعه و در اسرع وقت مشكل را برطرف كند. ارضا نشدن اين نيازها به انحراف هاي اخلاقي و جنسي، اختلال هاي روحي-رواني از جمله اضطراب و ايجاد مانعي در بقاي نسل مي انجامد.
همسر گراميتان، ممكن است به يكي از دو طبقه اختلال ميل جنسي يعني اختلال ميل جنسي كم كار يا اختلال انزجار جنسي مبتلا باشد كه هركدام علت هايي دارد و قابل درمان است. سبب اين اختلال ممكن است:
1. افسردگي حاد (ماژور) باشد؛ زيرا در هشتاد درصد افسردگي هاي ماژور، اختلال ميل جنسي وجود دارد كه با مراجعه به روان شناس باليني، اين مشكل حل شدني است؛
2. منشأ روحي-رواني باشد؛ مثل فشار روحي ناشي از خاطره اي تلخ در دوران كودكي يا احساس گناه از روابط زناشويي كه در اين زمينه سكس تراپ (روانشناسي كه دوره درمان هاي جنسي را گذرانده باشد) مي تواند به ايشان كمك كند؛ البته چون امكان دارد به سكس تراپ دسترسي نداشته باشيد مي توانيد به روان شناس مراجعه كنيد؛
3. اگر ايشان مي گويد پيش از ازدواج نيز به جنس مخالف بي ميل بوده است، ممكن است ريشه هورموني داشته باشد كه تشخيص و درمان آن به عهده متخصص غدد است؛
در هر صورت تا زمان درمان كامل شما نيز موظف به همراهي و كمك به ايشان هستيد. همچنين مشكل همسر مجوز هيچ گونه گناهي جنسي از جانب شما نمي باشد. پس با توبه واقعي از گناه خود، سعي در جبران آن داشته باشيد.  به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه رفع نياز جنسي شما تا زمان درمان كامل  بر شوهر گراميتان واجب است ولو اينكه ايشان با اعضاي ديگر (غير عضو جنسي خودشان) شما را ارضا كنند.
توصيه هاي تكميلي براي پرهيز از افكار گناه آلود
1ـ طرد افكار شيطاني: مشكل ترين مرحلة رويارويي با انحراف جنسي، سالم سازي انديشه و پرهيز از افكار شهوي است. امام علي(ع) مي‌فرمايد: «كسي كه در اطراف گناه بسيار بينديشد، سرانجام به آن كشيده خواهد شد».
2ـ پر كردن اوقات فراغت با مطالعه، تفريح، مسافرت و غيره.
3ـ كنترل چشم: نگاه راهبر دل و دام شيطان و بذر شهوت است. براي مهار غريزة جنسي بايد از ديدن آن چه كه ميل جنسي را تحريك مي‌كند خودداري كرد. امام علي(ع) مي‌فرمايد: «بهترين عامل رو گرداني از شهوات، فروبستن چشم‌ها است». با ديدن فيلم ها و عكس هاي مستهجن هركس تحريك مي شود. پس بيش از آن كه بخواهيد مبارزه كنيد پيشگيري كنيد.
4ـ عدم آميختگي زن و مرد: همنشيني زن و مرد و همسخن شدن و خلوت كردن با يكديگر زمينة لغزش را فراهم مي‌كند.
5ـ كم خوري: يكي ديگر از راه‌هاي كنترل غريزة جنسي، دوري از پرخوري است. از اين رو در روايات اسلامي از روزه داري به عنوان عامل تعديل غريزة جنسي ياد شده است.
6ـ يكي از راه‌هاي آرام كردن طوفان غريزة جنسي در انسان، ورزش و فعاليت بدني است، زيرا ورزش مقدار فراواني از انرژي‌هاي بدني و فكري انسان را به خود اختصاص مي‌دهد و از مسايل ديگر كم مي‌كند.
8ـ ياد مرگ: رسول خدا(ص) اصحاب خود را درباره مرگ بسيار سفارش مي‌كرد و مي‌فرمود: «زياد مرگ را ياد كنيد، زيرا ياد مرگ شكنندة لذات نفساني و مانع ميان تو و شهوات است».
9- ياد خدا :
همواره با ذكر و ياد خدا اُنس و الفت داشته باشد. خداوند در آيه 28 سوره رعد مى‌فرمايد: آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا قلب‌ها آرامش مى يابد و هر كس از ياد خدا فاصله بگيرد زندگانى بر او سخت و دشوار خواهد شد.
موفق باشید.

با استفاده از سایت مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه جدید

.