ایاکسی که دوران عقد نزدیکی داشته باشد شب عروسی شب زفاف ندارد واعمالش رانمی تواندبجااورد؟

پرسشگر گرامي به دو نكته توجه بفرماييد:
۱- شب زفاف شبي است كه زن و شوهر براي اولين بار با هم مقاربت و نزديكي جنسي دارند. معمولا و غالبا اين شب را اولين شبي كه به خانه خودشان مي روند و اولين شبي كه زندگي مشترك شان را آغاز مي كنند، قرار مي دهند. ولي اگر در دوران عقد هم نزديكي كنند شب زفاف همان شب است، و اعمال و آداب شب زفاف براي آن شب مي باشد.
۲-اما حتي اگر در دوران عقد نزديكي داشته ايد، مي توانيد در شب عروسي هم  به عنوان رجاء و با  اميد به اينكه  خدا از آنها قبول كند و اثرات دعا را برايشان جاري كند، آداب شب زفاف را انجام دهيد.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه