به خاطر قد کوتاهم دچار مشکل هستم

بنا بر تحقيقات مختلفي كه در سال‌هاي اخير درباره‌ي متوسط قد افراد در كشورمان ايران انجام گرفته است متوسط قد مردان۱۶۷ سانتي‌متر و متوسط قد زنان۱۶۱ سانتي‌متر بوده است. وزارت بهداشت در بروشوري كه اخيراً منتشر كرده است متوسط قد مردان ايراني را ۱۶۵ سانتي‌متر و براي زنان۱۶۰ سانتي‌متر ذكر كرده است. در تحقيق ديگري متوسط قد مردان ايراني ۲۷/۱۷۰ سانتي‌متر و متوسط قد زنان ايراني ۲/۱۵۷ سانتي‌متر بيان شده است.
با توجه به اين آمار و ارقامي كه درباره‌ي متوسط قد مردان و زنان ايراني بيان شده است مي‌توان نتيجه گرفت كه قد شما خيلي از متوسط قد مردان ايراني فاصله نداشته و تفاوت فاحشي در اين خصوص وجود ندارد بنابراين، به طور قطع مي‌توان گفت كه شما در زمره‌ي افراد قد كوتاه به حساب نمي‌آييد. ضمن اين كه قد كوتاه بودن به هيچ عنوان بيماري و يا نقص تلقي نمي‌شود و افراد با هر نوعي قد و قامتي مي‌توانند در عرصه‌هاي مختلف زندگي به خوبي ظاهر شوند و موفق گردند.
معمولاً به افرادي عنوان قد كوتاه اطلاق مي‌شود كه قد آنها حدود ۳۰ يا ۴۰ سانتي‌متر از متوسط قد افراد جامعه كوتاه تر باشد. اين گونه افراد كه در جامعه ما هم كم و بيش وجود دارند و اخيراً هم انجمني براي خودشان تشكيل داده اند و نشست‌ها و برنامه‌هايي براي خودشان تدارك ديده اند گاهي از سوي افراد ناآگاه و يا كوته‌فكر مورد تمسخر و آزار و اذيت قرار مي‌گيرند و يا از برخي مَنسب‌هاي اجتماعي محروم مي‌گردند.
اين را بدانيد، هر گونه تحقير، تمسخر، انگشت نما كردن و يا بروز برخي مشكلات براي افراد كوتاه قد از سوي افراد ناآگاه و يا كوته‌فكر بدون شك، آنان را در امتحان سخت الهي قرار مي‌دهد كه اگر آنها همچنان به رفتارهاي زشت و نارواي خود ادامه دهند و از گناه خود توبه نكنند مطمئناً گرفتار عذاب سخت الهي در دنيا و آخرت خواهند بود.
با اين اوصاف، شما هرگز نبايد از كوتاه بودن قد خود احساس حقارت و يا احساس ضعف كنيد چرا كه شما نيز مثل همه انسان‌هاي ديگر انسان هستيد و حق حيات داريد و از نعمت‌ها، توانايي‌ها و استعدادهاي بيشماري برخورداريد و مي‌توانيد با كمي همت و تلاش بسياري از آنها را شكوفا سازيد و در جامعه خوش بدرخشيد به گونه اي كه انگشت حيرت در دهان ديگران باقي بماند.
البته همان طور كه گفتيم شما واقعاً در زمره‌ي افراد قد كوتاه قرار نداريد بلكه، قد شما تنها مقداري كمي از متوسط قد مردان جامعه كمتر است و اين دليل بر عيب و ايراد شما نيست. ضمن اين كه توجه داشته باشيد كه همين افرادي كه واقعاً از قد كوتاهي در كشور برخوردارند و تشكيل انجمني در اين خصوص داده اند توانسته اند با همفكري و تلاش هم، بسياري از استعدادهاي خود را شكوفا سازند و منشأ آثار و بركات مختلفي گردند. علاوه بر اين، كم نيستند افرادي در جامعه كه مشكلاتي به مراتب بدتر از مشكل شما دارند و از معلوليت جسمي مادرزادي يا تحت تأثير سوانح گوناگون رنج مي‌برند. اما با اين حال، يادتان باشد بسياري از اكتشافات و اختراعات بزرگ و كارهاي شگفت توسط افراد معلول و كساني كه به هر نحوي دچار معلوليت جسمي بوده اند پديد آمده است. پس به هيج وجه خودتان را دست‌كم نگيريد و به توانايي‌هاي خدادادي خود ايمان داشته باشيد.
اگر به پيرامون خود خوب بنگردد متوجه مي‌شويد كه كم نيستند افرادي كه قدي همانند قد شما و بلكه كمتر از آن را دارند اما، افرادي كاملاً موفق، تأثيرگذار، فعال و پُر نشاطي هستند. اين گونه افراد در همه‌ي اقشار جامعه از انسان‌هاي عادي گرفته تا مسئولين نظام، مديران دولتي و حتي برخي از علما و مراجع تقليد كم و بيش يافت مي‌شود اما شايد بتوان گفت اكثريت قريب به اتفاق آنها، اگر از آنها سؤال كنيد، هيچ مشكلي با قد كوتاه خود ندارد و يا توانسته اند به طور كامل با آن  كنار بيايند.
متأسفانه افرادي كه منشأ ارزش‌گذاري خود را در امور بيروني و نگرش ديگران به خود مي‌بيند اين گونه حساسيت‌ها و دل‌نگراني‌هايي كه شما داريد در آنها نيز وجود دارد در حالي كه اين طرز فكر كاملاً اشتباهست و باعث مي‌شود كه انسان دچار احساس حقارت شود و همواره در صدد تحصيل رضايت ديگران باشد و ارزش واقعي خود را در نگاه آنان ببيند در صورتي كه اين حالت اصلاً و ابداً درست نمي‌باشد.
توجه افراطي به اين گونه مسائل بي‌اهميت، شما را در معرض برخي آشفتگي‌هاي روحي و رواني همچون وسواس فكري قرار مي‌دهد و همان طور كه خودان اذعان داريد سب ناراحتي بيشتر شما مي‌گردد و از طرفي، يك نوع تقويت رفتار زشت ديگران به حساب مي‌آيد پس، با يك تصميم جانانه سعي كنيد فكر و ذهن‌تان را از اين موضوع بي‌اهميت منصرف كنيد و نسبت به تمام سخنان ياوه‌گويان كاملاً بي‌تفاوت و بي‌اعتنا گرديد. مسلماً اگر اين گونه عمل كنيد آنها انگيزه اي براي تمسخر و اذيت و آزارتان نخواهد داشت و دست از سرتان بر مي‌دارند.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه