چرا در ابراز احساسات زباني نسبت به ديگران نيز دچار مشكل هستم؟

 پرسشگر گرامي آيا براي ابراز احساسات زباني نسبت به ديگران نيز دچار مشكل هستيد؟! و يا فقط در مورد مادر و خواهر خودتان با اين مشكل مواجه‌ايد؟ اگر در مورد ديگران نيز با اين مشكل مواجه هستيد بايد عرض كنم كه برخي داراي ويژگي شخصيتي خاصي هستند كه با ديگران براحتي جوش نمي‌خورند و نمي‌توانند احساسات دروني خود را نسبت به ديگران براحتي ابراز دارند اين ويژگي از همان بدو تولد نيز خودنمايي مي كند و پرستاران با تجربه مي توانند حدس بزنند  كه كودك تازه بدنيا آمده هيجاني است و يا سرد است، فعال و يا غير فعال است و درون گرا و يا برون گرا است، حال اگر شخصي كه مثلا سرد مزاج است بسختي  بخود تحميل كند كه همانند گرم مزاجها با ديگران بجوشد ممكن است دچار ناراحتي‌هايي مثل ناراحتي هاي جسمي گردد.
 اما گاهي عدم تسلط به مهارتهاي ارتباطي منشاء بروز  برخي از مشكلاتي است كه در تعاملات بين فردي ايجاد مي‌گردد لذا اگر مشكل شما از اين ناحيه  باشد مي توانيد با شركت در گارگاههاي مهارتهاي ارتباطي كه در مراكز مشاوره تشكيل مي گردد از اين مهارتها بهره‌مند شويد. البته بهتر آنست كه قبل از اقدام با يك روانشناس باليني در اين خصوص مشورت نماييد.
و اگر فقط در رابطه با مادر و خواهر خود دچار اين مشكل هستيد بايد سطوري از چرايي و چگونگي روند شكل گيري اين مشكل را براي ما بنويسد تا مشكل مورد تحليل و بررسي  كارشناسان اين مركز قرار گيرد.
موفق باشید.

با استافده از  سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه جدید

.