حضور پوتین در بیمارستان مبتلایان به کرونا

حضور پوتین در بیمارستان مبتلایان به کرونا

حضور پوتین در بیمارستانی در مسکو که بیماران مبتلا به کرونا را درمان می‌کند