یاران امام زمان چگونه تربیت میشوند؟

در برخي روايات از حضور برخي از ياران در كنار امام زمان ذكر شده كه از آنان تعبير به اوتاد شده است. مي توان چنين احتمال داد كه امام مستقيما به پرورش ياراني اقدام مي كند.(۱)
نيز مي توان گفت تربيت ياران يا هدايت جامعه توسط امام زمان در دوران غيبت به دو شكل صورت مي گيرد.
۱. هدايت تشريعي:
 در دوران غيبت به واسطه نايبان آن حضرت كه فقها باشند اين هدايت انجام مي گيرد.
 ۲. هدايت باطني:
كه همان دستگيري از راه باطن و هدايت انسان از راه درون است. اين نوع هدايت از آن جهت كه تكويني است، احتياج به حضور حضرت و ملاقات مردم با او ندارد، بلكه با غيبت حضرت نيز امكان پذير است، و تمام كساني كه در آن ها تحوّل و دگرگوني پيدا مي‏شود و از راه درون به حقّ و حقيقت رهنمون مي‏شوند با تصرّفاتي است كه از ناحيه امام زمان (ع) و به اراده و مشيّت خداوند انجام مي‏پذيرد.
گرچه در روايات معصومان به نهاد يا تشكل خاصي،براي تربيت ياران امام زمان اشاره نشده است. اما به ويژگي ها ي آنان اشاره و يا تصريح شده است كه مشتاقان رسيدن به مقام ياراي امام زمان، لازم است تلاش خود را در مسير خود سازي مضاعف نموده و به آن ويژگي هاي موجود در روايات دست رسي پيدا كنند، به اميد  آنكه خود را مهيا براي ياري آن امام نمايند.
 در برخي روايات به بعضي از خصوصيات ياران امام زمان (ع) اشاره شده است كه عبارتند از:
۱ - خداجويي:
خداجويي و توحيد سرلوحه عقايد و خصال ياران مهدي است. آنان خدا را به شايستگي شناخته و همه وجودشان غرق جلوه نور ايزدي است. ايماني خالصانه در سينه دارند كه شك و ترديد با آنان بيگانه است. (۲) امام صادق(ع) فرمود: مرداني كه گويا دل‌هاي شان پاره‏هاي آهن است، غبار ترديد در ذات مقدس خداي، خاطرشان را نمي‏آلايد... همانند چراغ‏هاي فروزانند، گويا دل‌هاي شان نور باران است... براي شهادت دعا مي‏كنند... . (۳)
۲ - بصيرت و آگاهي:
يكي از ويژگي‏هاي ياران امام بصيرت و آگاهي است. آنان در فرمانبري از امام و شناخت او و تشخيص حق و باطل دچار مشكل نشده و در فتنه‏ها هوشيارانه راه جويند. بصيرت آنان سبب مي‏شود كه در احياي سنت و مبارزه با بدعت درنگ نكنند و در رسالت شرك‌زدايي به همراه امام خود تبر بردارند و بت شكني كنند. چون فرمان خدا آزمايش را به سر آورد، شمشيرها را در راه حق آختند و بصيرتي را كه در راه دين داشتند، آشكار كردند... . (۴)
۳ - عبادت و بندگي:
يكي از ويژگي‏هاي مهم ياران امام زمان (ع) عبادت و بندگي است. ياران مهدي، شيران روز و نيايشگران شب هستند. عبادت از ديدگاه ياران امام، نوعي معامله و داد و ستد نيست، بلكه عبادت آنان، نيايش عارفانه و پاكبازانه، پيوند روح با ابديت، عالي‏ترين واكنش سپاسگزارانه انسان در برابر خدا و عبادت آزادگان است. آنان چون مادران فرزند مرده مي‏گريند.امام باقر (ع) فرمود: گويا قائم و يارانش را در نجف اشرف مي‏نگرم، توشه هايشان به پايان رسيده و لباس‏هاي شان مندرس گشته است. جاي سجده بر پيشاني شان نمايان است. شيران روزند و راهبان شب. (۵)
۴ -  شجاعت:
ياران امام زمان (ع) دلير مردند و جنگ آوران ميدان‏هاي نبرد. ايمان به هدف، همه وجودشان را تسخير كرده و هر كدام قوّت چهل مرد را دارند.
شجاعت بي بديل شان، ترس را بر دل‏هاي مستكبران چيره ساخته و جان‌هاشان از سنگ خارا محكم‏تر
است. امام باقر (ع) فرمود: گويا آنان را مي‏نگرم...، دل‏هايي چون پولاد دارند در هر سو ،تا مسافت يك ماه راه،ترس بر دل هاي دشمنان سايه مي افكند ... . (۶)
۵ - فرمانبري:
يكي از ويژگي‏هاي ياران امام زمان (ع) اطاعت و فرمانبري از مولا و مقتداي شان است. آنان عاشقان مولاي خود و فرمانبرترين انسان‏ها هستند. در انجام دستورهاي امام خويش بر يكديگر پيشي مي‏گيرند.
پيامبر اسلام (ص) فرمود: تلاشگر و كوشا در پيروي از او هستند. (۷)
۶ - ايثار (از خود گذشتگي) و برابري‏
از خصوصيات بارز ياران مهدي ايثار و برابري است. وحدت مقصد و اخلاص نيت، دل‌هايشان را به هم پيوند داده و يار و غمخوار يكديگرند. آنان براي يكديگر خود را به رنج افكنده و در بهره‏گيري از مواهب الهي، ديگران را بر خود پيش مي‏دارند. يكي از شاخص ‏هاي حكومت امام زمان (عج) مواسات و برابري است.
در برخي از روايات از ياران امام زمان(ع) به «رفقا» ياد شده كه به معناي دوستان همدل، همراز، با لطف و صفا است، گويا برادران تني‏اند: ... قلوبهم مجتمعة بالمحبّة و النّصيحة؛ گويا يك پدر و مادر آنان را پروريده‏اند. دل‏هاي آنان از محبت و خيرخواهي به يكديگر آكنده است.(۸)
۷ - نظم:
ياران امام زمان (ع) داراي نظم و تشكيلات مناسب با حكومت جهاني‏اند. با مردم روابط گرم داشته، ولي كارهاي خويش را بر اصولي محكم و روشن پيش مي‏برند.
سپاهيان امام از لباس يكسان استفاده مي‏كنند و منظم‏ترين نيروي رزمي جهان هستند. امام علي (ع) ياران امام زمان (ع) را اين گونه مي‏ستايد: گويا آنان را مي‏نگرم كه زي و هيأتي يكسان، قد و قامت برابر، در جمال و برازندگي همانند و هم لباس‏اند.(۹)
۸ -  زهد و ساده زيستي زينت ياران مهدي است. آنان خوشكامي و نيك بختي را در آرامش ديگران مي‏جويند. بستر بهره‏گيري از مواهب الهي را براي ديگران فراهم كرده ؛خود با دنيا گرايي در ستيزند. غذاي شان ساده و لباس شان بي پيرايه است. امام صادق(ع) در برابر پافشاري دوستان براي قيام و شتاب در خروج قائم (ع) فرمود: چرا در خروج قائم شتاب مي‏ورزيد؟! به خدا سوگند، لباسش درشت و غذايش ناچيز است. زندگي در حكومت او جنگيدن و مرگ در سايه شمشير است. (۱۰)
براي آگاهي بيش تر به كتاب دادگستر جهان، ابراهيم اميني و  موعود نامه، مجتبى تونه‌اي، مراجعه نمائيد.
پي‌نوشت‌ها‏:
۱. براي آگاهي بيشتر رك موعود نامه مجتبى تونه‌اي، قم ، انتشارات مشهور، ۱۳۸۸ ه ش، چاپ هشتم، ص۱۳۹.
۲. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج ۲، ص ۶۱۲، چ بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۸ ه ق ،چاپ پنجم.
 ۳. بحالارانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۸.
۴. موعود نامه، مجتبى تونه‌اي، قم، انتشارات مشهور ،۱۳۸۸ ه ش، چاپ هشتم، ص ۷۶۵.
۵. بحالارانوار، ج ۵۳، ص ۷.
۶.  همان.ج ۵۲ ،ص ۳۴۳ و ۳۱۰.
۷. عيون اخبار الرضا، شيخ  صدوق، ج ۲، ص ۶۳، نجف،۱۳۹۰ق.
۸. علي يزدي حايري، الزام الناصب، ج ۲، ص۲۰، تهران ،۱۳۵۱ ش.
۹. موعود نامه، ص۷۶۶.
۱۰. الملاحن و الفتن، سيد بن طاووس، ص ۱۴۸، نجف ،۱۳۸۲ه.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه