مادرشوهرم در زندگي ما بسيار دخالت كرده و باعث اختلاف بين من و همسرم شده چگونه به او نشان دهيم كه استقلال داريم؟

قبل از هر چيز لازم است دخالت منصفانه و غير منصفانه را از هم تفكيك كنيد. زيرا گاهي ممكن است راهنمايي مادرشوهر شما دخالت تلقي شود؛ در حالي كه راهنمايي نه تنها اشكال ندارد، بلكه مطلوب و پرثمر نيز هست. اگر بزرگتري ببيند دو جوان به بي راهه مي روند و تصميم نادرستي مي گيرند، وظيفه دارد راهنمايي شان كند.
بنابراين شما بايد از راهنمايي هاي دلسوزانه ايشان و تجربه هاي او استفاده كنيد. اما ايشان نيز بايد تا جايي كه امكان دارد، به شما و همسرتان استقلال دهد، بايد اجازه دهد تا روي پاي خودتان بايستيد. حتي اگر به واقع در مواردي هم نياز به راهنمايي داشتيد، مادر شوهرتان نبايد زياده روي كند و به قدر ضرورت بسنده كند. زيرا مقاومت رواني جوان در برابر نصيحت يك امر پذيرفته شده ميان روانشناسان است.
اما براي پيشگيري از اختلافات به چند نكته توجه كنيد:
۱. نخستين گام در اصلاح رفتار بين شما و مادر شوهرتان اصلاح بينش است. ذهنتان را از داوري هاي نادرست و نگرش هاي غلط درباره مادرشوهر پاك كنيد. ضرب المثل هاي نادرست درباره مادر شوهر، گاهي آن قدر اثرگذار است كه عروس باور مي كند مادر شوهر، موجودي آزار دهنده است. پس عكس آن چه را شنيده ايد به خود تلقين كنيد و بدانيد مادر شوهرهايي وجود دارند كه داراي شخصيتي مهربان و منصف هستند. مهم اين است كه راه به دست آوردن قلب آنها را كشف كنيد.
۲. به او مانند مادر خود نگاه كنيد. بر اساس روايات، مادر شوهر انسان مانند مادر ارزش و قرب دارد. با در نظر گرفتن اين روايات، به او نيكي مي كنيد و روز به روز محبت او رابه خود بيشتر جلب خواهيد كرد.
۳. از او قدرداني كنيد. بهر حال او سالها زحمت كشيده و ثمره رنج و تلاش و سال ها باغباني خود را در اختيار شما قرار داده. پس بايد از اين باغبان زحمت كش قدرداني كرد. به خصوص قدرداني كلامي و هديه دادن هر چند كم را در نظر داشته باشيد. به ياد داشته باشيد كه شما نيز روزي مادر مي شويد و انتظار خواهيد داشت مورد توجه عروس يا دامادتان قرار گيريد.
۴. اگر در مورد يا مواردي توصيه هاي او به نفعتان نبود، سعي نكنيد با استدلال بيش از اندازه يا با اظهار مخالفت با نظراتش او را رنجيده خاطر كنيد. حتي اگر در ظاهر از نظر او استقبال كرده و نهايتا طبق نظر خود عمل كنيد (به شرط اينكه نظر شما كاملا دقيق و اصولي باشد)، از لحاظ رواني براي هر دو طرف بهتر خواهد بود.
۵. اما در نهايت مراقب باشيد رفتار شما و همسرتان به گونه اي نباشد كه احساس كند شما فرزندش را از او گرفته ايد. پس در روابط خود با همسرتان خصوصا در مقابل ايشان، متعادل باشيد.
موفق باشید.

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه