شهید مطهری چه چیزی را مظهر اعلای عذاب الهی در زمان حاضر می داند؟

لازم است به سه نکته توجه کنید:
۱. ما متوجه منظور شما از طرح این سوال نشدیم. به نظر می رسد این نوع طرح سوال غلط باشد. علاوه بر آن که سوال بسیار کلی بوده و هیچ معنا و مفهومی را به پرسشگر نمی رساند.
۲. بر فرض آن که سوال قابل پاسخگویی نیز باشد، آن چه شما در نامه خود مطرح کرده اید بسیار کلی و‌ نیازمند تحقیق و بررسی در آثار علامه شهید مطهری است. این گونه تحقیقات از عهده این مرکز،‌ خارج است.
۳. علاوه بر آن که بعد از تحقیق و تفحص در کلمات و آثار شهید مطهری جمله ای را در این زمینه بیابیم، کلام ایشان حتی نسبت به زمان خود ایشان قابل بررسی است، چه برسد به زمان حاضر که از اساس اعتباری ندارد.
پرسشگر گرامی؛
در صورت تمایل می توانید با بخش تلفنی مرکز به شما (۰۹۶۴۰۰) تماس گرفته و بیان واضح و شفاف مرادتان، پاسخ مناسبی دریافت نمایید.

 با استفاده از سایت مرکز ملی پاسخگویی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.