بر سر گنج وجود تو نگهبانْ ادب است

بى شك آن چه آدمى را گرانقدر ساخته و او را از دسته جنبندگان به صف آدمیان و از صف آدمیان به اوج آسمانِ انسانیت به پرواز در می آورد،آراستگى به آداب و منش هاى شایسته است.همان گونه كه شاعر می گوید:
پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است                  لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است
بى«ادب» را به سماوات بقا منزل نیست             در سماوات بقا منزل مردان ادب است
دامن عقل و ادب گیر كه در راه یقین                    بر سر گنج وجود تو نگهبانْ ادب است
آدمی زاده اگر بى ادب است آدم نیست               فرق در جنس بنى آدم و حیوان ادب است
راه های كسب ادب:
1:از بی ادبی دیگران عبرت بگیریم:لقمان را گفتند ادب از که آموختی،گفت از بی ادبان،هر آن چه از ایشان درنظرم ناپسند آمد از انجام آن پرهیز کردم .
واقعیت هم همین است انسان اگر با دیده عبرت به رفتار دیگران بنگرد می تواند از زشتی رفتار دیگران یك رفتار زیبا و شایسته بسازد،همان گونه كه امیر المومنین علیه السلام در این زمینه می فرماید:
وقتى خوى زشتى در دیگرى دیدى عادت هاى مانند آن را از خودت دور كن«1»
چو بینى بكس عادتى ناپسند،             سزد گر بیاموزى از آن تو پند
كنى دور مانندش از نفس خویش‏         چو دارى بتهذیب خود سعى بیش‏
2:مشاوره و راهنمایی خواستن ازدیگران:انسان عاقل كسی است كه همیشه از تجربیات دیگران استفاده می كند،كسی كه با دیگران مشاوره و گفتگو برقرار می كند می تواند زودتر به اهداف خود برسد به خاطر همین است كه بزرگان یكی از راه های دست یابی به ادب را مشاوره و گفتگو با افراد آگاه و متخصص معرفی كرده اند همان گونه كه از مولای متقیان امیر المومنین این گونه نقل شده است كه حضرت فرمودند:
بر زمان،پیروز نمى توان شد مگر با تفكر و به ادب و رفتار نظام مند نمى توان رسید مگر با بحث و گفتگو.«2»
منابع:
1: إِذَا رَأَیْتَ فِی غَیْرِكَ خُلُقاً ذَمِیماً فَتَجَنَّبْ مِنْ نَفْسِكَ أَمْثَالَه«غررالحكم، ص324»
2:وَ لَا یُسْتَعَانُ عَلَى الدَّهْرِ إِلَّا بِالْعَقْلِ- وَ لَا عَلَى الْأَدَبِ إِلَّا بِالْبَحْث«بحارالأنوار، ج 75، ص 7»

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید