طریقه انجام غسل جبیره چیست؟

الف‌) چنین‌ کسی‌ باید وضوی‌ جبیره‌ای‌ بگیرد. جبیره‌ به‌ آن‌ چیزی‌ که‌روی‌ زخم‌ یا شکستگی‌ را با آن‌ می‌بندند، می‌گویند. و طریقه‌ آن‌ این‌ است‌ که‌بعد از نیت‌ صورت‌ و جاهایی‌ که‌ سالم‌ است‌ به‌ طور معمولی‌ وضو می‌دهند ومی‌شویند و آن‌ قسمتی‌ که‌ شکسته‌ یا زخم‌ است‌ در صورتی‌ که‌ روی‌ آن‌ گچ‌ پاک‌است‌ به‌ نیت‌ وضو دست‌تر را از بالا به‌ پایین‌ روی‌ آن‌ می‌کشند و اگر روی‌ آن‌نجس‌ است‌ یک‌ پارچه‌ پاکی‌ روی‌ آن‌ می‌کشند و دست‌تر را روی‌ پارچه‌می‌کشند البته‌ اگر شکستگی‌ یا زخم‌ روی‌ همه‌ اعضای‌ وضو باشد باید تیمم‌نماید و اگر خودش‌ نمی‌تواند تیمم‌ کند نایب‌ بگیرد تا او را تیمم‌ بدهد.
ب‌) غسل‌ هم‌ مثل‌ وضو است‌ و تنها فرقش‌ این‌ است‌ که‌ باید به‌ همه‌ بدن‌آب‌ را برساند.
ج‌) با غسل‌ جبیره‌ای‌ تمام‌ کارهایی‌ که‌ با غسل‌ معمولی‌ انجام‌ می‌دهندمی‌توان‌ انجام‌ داد ودر احکام‌ فرقی‌ بین‌ جبیره‌ و غیر جبیره‌ نیست‌.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.