چرا تعدد همسر برای مرد وجود دارد ولی برای زن جایز نیست ؟

0 13

چند همسری که از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف همیشه وجود داشته است به صورت های گوناگونی ظهور و بروز داشته که فقط یک صورت آن آن هم با تصحیح ها وتعدیل هایی در اسلام مورد پذیرش واقع گشته است . اولین صورت چند همسری نوعی کمونیسم جنسی است که در آثار افلاطون و عمل مارکسیست های افراطی در آغاز جنبش مارکسیستی مشاهده شده است ولی از آن جا که این نظریه موجب برانداختن نهاد خانواده می شود, نزد همگان مردود و حتی از جانب طرفداران آن به زودی ممنوع اعلام گردید. صورت دوم چند همسری , چند شوهری است این نظریه هم , جز آن که از باب جدل در برابر نظریه چندزنی از آن سخن رود طرفدار جدی ندارد, چرا که از یک سو با طبیعت و فطرت عفیفانه زن ناسازگار است و از سوی دیگر موجب گم شدن نسب فرزندان می گردد و از سوی سوم چه بسا بیماری هایی را برای زن و از طریق او برای مردان پدید آورد. صورت سوم چند همسری , چند زنی است که رایج ترین صورت چندهمسری در طول تاریخ بوده است . اسلام , اگر چه این صورت را پذیرفته ولی آن را هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولاا; جواز گرفتن همسرهای متعدد برای مرد مشروط به رعایت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانیا"; تعداد همسران همزمان محدود به چهار نفر است . برخی از نکته هایی که برای چنین تشریعی می توان ذکر کرد به قرار زیر است : ۱- چندهمسری یک ضرورت اجتماعی است . مخالف با طبیعت مردان نیست (برخلاف چند شوهری که مخالف طبیعت زنانه است ) چه بسا حوادث طبیعی و اجتماعی آن را به صورت یک امر اضطراری درآورد. ۲- چندهمسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان چند همسری ظاهرا" امتیاری برای مردان به نظر می آید ولی واقعیت این است که این اصل گاهی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است , زیرا در صورت نفی چندهمسری جمعیت بسیاری از زنان از دختران ازدواج ناکرده تا بیوگان شوهر از دست داده بدون همسر باقی می مانند و عملاا از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره می گردند. تنها در صورت جواز اصل چندهمسری است که این جمعیت فراوان می توانند از این حق طبیعی و خدادادی خود استفاده نمایند. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.