ابن تیمیه: اکثراهل سنت، اهل جهالت هستند!

ابن تیمیه حرانی (۶۶۱ – ۷۲۸قمری) از معدود شخصیت‌هایی است که در طول حیات علمی‌اش، با همه‌ی علمای زمان خود، درگیر شده است و با آنان به نزاع پرداخته است. وی در بسیاری از موارد، فقهای حنفی، شافعی، مالکی را به باد استهزاء گرفته است و با فتاوای شاذ و نادرش به جنگ دیگر فقها رفته است، و به همین جهت، چندین بار به زندان افتاده است.[۱]
وی در کتاب فتوی الحمویه الکبری،علمای اسلام را که به گفته او منحرفین هستند، به سه دسته تقسیم می‌کند. او می‌گوید: منحرفین بر سه طائفه هستند: یا اهل تخییل هستند. یا اهل تأویل هستند و یا اهل تجهیل هستند.[۲] سپس در ادامه این سه گروه را چنین معرفی می‌کند:
اهل تخییل:  فلاسفه، متکلمین و متصوفین و شیعیان هستند.[۳]
اهل تأویل: متکلمین و معتزله هستند.[۴]
اهل تجهیل: تعداد زیادی از اهل سنت و پیروان سلف هستند. زیرا آنان گمان می‌کنند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) صفات خداوند را بیان کرده است، اما علم به آن صفات، نداشته است.[۵]
به این ترتیب ابن تیمیه، فلاسفه، متکلمین، صوفیان، معتزله، شیعیان، اهل سنت و سلفیت را اهل خیال، تأویل و جهالت قلمداد کرده و حتی به اهل سنت و سلفیت نیز رحم نکرده و آنان را نیز جاهل دانسته است. ابن تیمیه تصور می‌کند که فقط او درست متوجه شده است و دیگران بهره‌ای از دانش و فهم ندارند؛ به همین‌جهت علمای بزرگ را مورد بی‌مهری قرار داده است و به آنان لقب، اهل تأویل، اهل تجهیل و اهل خیال داده است. اکنون وهابیت و گروه‌های تکفیری مثل داعش، بوکو حرام، سپاه صحابه و … با پیروی از منطق ابن تیمیه، همه مذاهب اسلامی را تکفیر کرده و گمان می‌کنند که فقط خودشان اسلام را می‌فهمند و دیگران بهره‌ای از اسلام نبرده‌اند!!

پی‌نوشت:

[۱]. دائرالمعارف اسلامی، ج۳، مدخل ابن تیمیه، شماره مقاله ۱۰۰۸، نویسنده: عباس زریاب.
[۲]. «وأما المنحرفون عن طریقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخییل، وأهل التأویل، وأهل التجهیل.» ابن تیمیه، الفتوی الحمویه الکبری، دارالصمیعی، الریاض، چاپ دوم، ۱۴۲۵قمری، ج۱، ص۲۷۷.
[۳]. همان، ص۲۷۷.
[۴]. همان، ص۲۸۱.
[۵]. «وهم أهل التجهیل: فهم کثیر من إلى السنه وأتباع السلف». ابن تیمیه، الفتوی الحمویه الکبری، دارالصمیعی، الریاض، چاپ دوم، ۱۴۲۵قمری، ج۱، ص۲۸۵.

نویسنده: مجتبی محیطی