ابن تیمیه اکثر صحابه را سب کننده‌ی خدا و پیامبر می‌داند

پایگاه  جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابن تیمیه در منهاج السنه مدعی است که اکثر صحابه حضرت علی (علیه السلام) را سب می‌کردند یعنی به ایشان دشنام می‌دادند. [۱] این عبارت نیز مانند آنچه در مورد اتهام نفاق به اکثر صحابه‌ی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بیان شد، حاکی از تبعاتی است که تصور آن هم برای قاطبه‌ی مسلمین مشمئز کننده است.[2]
چگونه می‌توان تصور کرد که اکثر صحابه و تابعین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نعوذ بالله به ایشان دشنام دهند. و از آن بالا‌تر بلکه به خداوند متعال نیز اهانت نمایند. شاید این کلام در نگاه اول از ابن تیمیه بعید باشد. اما خود ایشان می‌گوید که اکثر صحابه و تابعین به علی (علیه السلام) دشنام می‌دادند. حال اگر این عبارت را کنار بیان رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار دهیم که فرمود: «من سبّ علیا فقد سبّنی و من سبّنی فقد سبّ الله [3] هر کس به علی (علیه السلام) دشنام دهد به من دشنام داده و هر کس به من دشنام دهد، خدا را دشنام داده است.» دیگر نسبت دادن این مدعا به ابن تیمیه کار سختی نخواهد بود.
حال یا باید ادعای ابن تیمیه در اینکه اکثر صحابه و تابعین دشنام به علی (علیه السلام) می‌دادند را انکار کنیم و یا باید نتیجه‌ی این کلام را بپذیریم. قضاوت با شما...

پی‌نوشت:

[۱]. منهاج السنه، ابن تیمیه، ج۷، ص ۱۳۷، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول، ۱۴۰۶.
[2]. ابن تیمیه اکثر صحابه را منافق می‌داند
[3]. المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله نیشابوری، ج۳، ص ۱۳۰، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیه، چاپ اول بیروت، ۱۴۱۱.

افزودن دیدگاه جدید

.