چرا نماز ظهر روز جمعه دو رکعت است، در حالی که روز‌های دیگر نماز ظهر چهار رکعت می‌باشد؟

نماز ظهر روز جمعه دو رکعت نمی‌باشد، بلکه در روز جمعه ، مکلف می‌تواند نماز جمعه بخواند که دو رکعت می‌باشد. وجوب نماز جمعه، تخییری است، یعنی مکلف هر یک از نماز ظهر چهار رکعتی یا نماز جمعه دو رکعتی را به جا آورد، کفایت می کند در روایت آمده است که دو خطب? نماز جمعه به جای دو رکعت حساب می‌شود. 
پاورقی: 
۱ – توضیح المسائل مراجع، ج ۱ . ص ۸۷۱، مسأله ۱. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی