یخرجون فی دین الله

یکی از دیوانگان فرزانه نزدیک معاویه شد.

 معاویه به او گفت: از قرآن چیزی می دانی؟

گفت: خوب می دانم.

 گفت: بخوان تا بشنوم.

گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏. إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ . وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ في‏ دينِ اللَّهِ أَفْواجاً.

 

معاویه گفت: اشتباه خواندی. باید بخوانی يَدْخُلُونَ في‏ دينِ اللَّهِ أَفْواجاً.

آن دیوانه گفت: آن در زمان رسول خدا بود اما اکنون از دین خدا خارج می شوند.

رازی، ابوالفتوح، تفسیر روح الجنان، 202/12

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.